Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 41

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kobi’lerin finansal sorunlarına melek sermaye çare olabilir mi?

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF1
Görüntülenme :
507
DOI :
Özet Türkçe :

KOBİ’ler ülkelerin ekonomilerinin dinamik birimleri olarak ekonomik ve sosyal sisteme olan katkıları nedeniyle 1970’li yıllardan sonra önem kazanmaya başlamıştır. Rekabetin ve değişimin çok yoğun yaşandığı günümüzde, istihdamın ve üretimin büyük bölümünü sağlayan ve değişimlere kolay uyum sağlamalarıyla KOBİ’ler ekonomilerde önemli yer tutmaktadırlar. KOBİ’ler işletme faaliyetleri sırasında en çok finansman sorunlarıyla karşılaşmaktadırlar. KOBİ’lerin en ciddi finansman sorunlarını nakit para sıkıntısı, piyasa durgunluğu ve kredi faizlerinin yüksekliği oluşturmaktadır. Bu sorunların temelini de sermaye yetersizliği oluşturmaktadır. Bu çalışmada KOBİ’ler için yaşamsal derecede önem taşıyan finansal kaynak sorunlarına alternatif olabilecek bir finansman tekniği Melek sermaye “Angel Capital” modeli hakkında bilgiler sunulmuş ve KOBİ’lerin finansman sorununa çare olup olamayacakları araştırılmıştır.

Özet İngilizce :

As dynamic units of the economies, SMEs have become important for the countries since 1970s because of their contributions to the economy and social systems. In the era of intensive competition and rapid changing, SMEs have a remarkable function in the economies as they provide a great deal of employment and production and also they can easily adapt themselves to changes. SMEs are challenging with the financial issues in their business activities. The most common problems they ave are cash difficulties, market recession and higher credit interests. These problems are mainly caused from insufficient capital. In this study, Angel capital, that can be an alternative solution to the vital financial problems of SMEs, has been examined; first theoretical information about the Angel Capital model have been presented and then whether it can be an alternative solution for the financial problems of SME or not.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :