Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 40

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kobi finansmanında basel ii uygulamalarının olası etkileri: gaziantep’te bir uygulama

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü1, A2
Görüntülenme :
458
DOI :
Özet Türkçe :

Bir ülke ekonomisinin yapı taşı niteliğindeki KOBİ’ ler, uluslararası finansal sistemde yaşanan gelişmelerin yanı sıra ekonomik faaliyetleri etkileyen düzenlemelerdeki değişikliklerden de önemli ölçülerde etkilenebilmektedir. Bu değişikliklerden biri ve belki de en önemlisi Basel II derecelendirme kriterleridir. Basel II kriterleri, özellikle bankaların maruz kaldıkları risklerin en hassas şekilde ölçülmesi ve risk yönetimi sürecinde kullanılmasını hedeflemektedir. Son dönemlerde yoğun bir şekilde tartışılmakta olan bu düzenlemeler dolaylı olarak KOBİ’ leri de çok yakından ilgilendirmekte ve KOBİ’ lerin özellikle finansman konusundaki sıkıntılarını daha da artırmaktadır. Çünkü, risk odaklı kredi fiyatlaması yaklaşımı kullandırılan kredilerin türünden miktarına, teminatından firma notuna kadar pek çok kriteri dikkate alarak KOBİ’lerin kullanabilecekleri kredilerin miktarlarını ve fiyatlarını temelden etkileyebilmektedir. Bu nedenle sermaye ve para piyasalarının finansal olanaklarından yeterince yararlanamayan KOBİ’ler üzerinde, Basel II uygulamalarının önemli etkiler yaratması kaçınılmaz olmaktadır. Bu çalışma da KOBİ’ lerin finansmanında Basel II uygulamalarının olası etkilerinin analizi ele alınmaktadır. Bu doğrultuda öncelikli olarak Basel II-KOBİ ilişkisi çerçevesinde Basel II kriterlerinin finansal sistem açısından sermaye yeterliliği ve risk yönetimi konusunda getireceği yeni standartlar irdelenmektedir. Uygulama kısmında ise, Gaziantep ilinde imalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin Basel II kriterlerine bakış açıları ve Basel II’ye uyum sürecinde bu işletmelerin alması gereken aksiyonlar anket yoluyla analiz edilerek, kredilendirme sürecinde KOBİ’lerin karşılaşabilecekleri güçlükler ve bu konuda alınması gerekli olan tedbirler değerlendirilmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Small and medium sized enterprises (SMEs) are considered as one of fundamental sources of the growth in economies. Like advances in international financial system, changes in regulations about economic activities also have great impact on SMEs. In near future, the most important change will be the execution of Basel II grading criteria. Basel II criteria intends to measure risks that banks especially faces and to use these risk measurements within the risk management process. These polemical regulations will also affect SMEs and will increase the financing problems of them. Because, credit pricing approach, which focuses on risk, considers credit type, guarantee fund, firm’s credit grade and more criteria. According to evaluations, defines the amount and price of the credits. From this point of view, Basel II criteria will have great impact on SMEs which still can’t benefit enough from capital and money markets.This paper examines the possible impacts of Basel II applications on SME finance. At first within the relationship of Basel II and SMEs the new standards about capital adequacy and risk management will be examined. In practice section, a survey is conducted and applied to SMEs located in Gaziantep. With the survey results, the perspective of SMEs for Basel II criteria and actions they need to take within this process will be analyzed.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :