Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 47

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kıdem tazminatı karşılığı uygulamasının muhasebe standardı (ias-tms 19) kapsamında değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Adıyaman Üniversitesi, İİBF1
Görüntülenme :
505
DOI :
Özet Türkçe :

Muhasebenin amacı finansal tablo kullanıcılarına doğru ve gerçek bilgi sunmaktır. Bununla beraber finansal tabloların sadece hali hazırdaki durumu yansıtan bilgileri taşıyor olması finansal analiz için yeterli değildir. Çünkü içinde bulunulan dönemde yapılan bazı sözleşmelerin hükümleri işletmeye yıllar sonra finansal yükümlülükler getirebilir. Türkiye'de yakın zaman önce benimsenen IAS-TMS 19 bu muhasebe sorununu çözmektedir. Ancak çoğu işletme hala eski uygulamalarına devam ettiklerinden dolayı yeni sistemin sağladığı faydalardan yoksun kalmaktadırlar. Bu makale, TMS 19'un Türk işletmeleri tarafından uygulanması ile ilgili konuları inceleyerek sistemin daha hızlı ve daha iyi uyarlanması, konusunda rehberlik etmeye çalışmaktadır. Standardın uygulanması halinde üçüncü kişilere doğru finansal tablo sunmanın yanı sıra işletmelerin kendileri de daha iyi finansal bilgiye sahip olabileceklerdir.

Özet İngilizce :

The purpose of accounting is to present accurate and reliable information to users of financial statements. However, the financial statements that solely carry 'current actual situation data' is not good-enough for accurate financial analyses. As commitments of some agreements made in the current period may require financial burdens many years later. Recently adopted IAS-TMS-19 accounting standard in Turkey addresses this accounting problem. Yet many businesses in Turkey still carry on using their old accounting practices and therefore lose benefits brought by the new system. This article examines the issues related to current application level of TMS-19 standard by Turkish businesses and tries to provide guidance for better and faster adaptation of the system by them so that they can have valuable financial data in addition to providing accurate financial statements to third parties.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :