Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 40

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kapsamlı bir risk yönetimi düzenlemesi: basel ii ve kobi’lere muhtemel etkileri

Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi, İİBF1
Görüntülenme :
499
DOI :
Özet Türkçe :

Yakın geçmişte bazı bankalar, kötü yönetim, yolsuzluk ya da üstlendiği riskleri kaldırabilecek sermaye yapısının olmamasından dolayı iflas etmişlerdir. Bankacılık uygulamalarıyla ilgili kapsamlı düzenlemeler ihtiyacı doğmuş, bu nedenle 1988 yılında Basel-I ve ardından da 2004 yılında Basel-II yayımlanmıştır. Basel-II esas olarak bankaların karşı karşıya oldukları riskin büyüklüğüne paralel bir sermaye yapısına sahip olmaları prensibine dayanmaktadır. Bir taraftan sermaye yapısı diğer taraftan maruz kalınan riskin etkin bir şekilde yönetim ve denetimi gerekmektedir. Bu hususları kapsamlı bir şekilde düzenleyen Basel-II, bankaları olduğu kadar kredi kullanan kuruluşları da etkileyecektir. Sayılarının çok olması ve yaygın oluşları nedenlerinden dolayı KOBİ’ler, Basel-II uygulamalarından etkilenecek unsurların başında gelmektedir.

Özet İngilizce :

In near past, some banks have gone bankrupt because of bad administration, defraudation or not having had capital structure which could carry the risks borne by banks. Comprehensive regulations about banking applications have been needed thus, Basel-I has been published in 1988; after it in 2004 Basel-II has been published.. Basel-II is mainly based on the principle ‘banks should have capital structure that is parallel to amount of risks which they face to. In one side capital structure and in other side risks exposed to should be managed and controlled effectively. Basel- II, that regulates these subjects widely, will affect banks and also the institutions using credits. Small and medium sized entities (SMEs) are common and numerous thus SMEs are one of the primal elements will be affected by Basel-II applications.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :