Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 42

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kalite yönetim uygulamalarının finansal performans üzerine etkisi: ampirik bir analiz

Yazar kurumları :
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF1, Gaziantep Üniversitesi, İİBF2, A3
Görüntülenme :
552
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda ISO 9000 belgesi edinen firma sayılarındaki artışlar, kalite yönetim uygulamalarının finansal performansa etki edip etmediği konusundaki tartışmaları ön plana çıkarmıştır. Literatür üzerinde yapılan incelemelerde ise, bu konu üzerinde bir fikir birliğinin oluşmadığı görülmektedir. Bu çerçevede çalışmada, kalite yönetim uygulamalarının firmaların finansal performansı üzerinde bir etkileşim yaratıp yaratmadığı ve bu etkileşimin düzeyi ve yönü Oyak Grubu’na bağlı 4 çimento iş-letmesinde yapılan ampirik bir çalışmayla ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışmada, kalite yönetim uy-gulamaları-finansal performans ilişkisinin maliyetlerde azalmaya, karlılık ve satış hacminde artışa ne-den olup olmadığı incelenmiş, elde edilen bulgular ile literatür karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda, kalite yönetim uygulamalarının, finansal performans üzerinde kısmi bir etki yarattığı tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

In recent times, there is an increase in the number of firms that seek for ISO 9000 certification, and the discussions about ISO 9000 certification effect on firms’ financial performance is bringed up by the effect of this increase. In literature review, it is seen that there is not an agreement on this aspect. In this context, the aim of the study is to determine whether the ISO 9000 certification has an effect on firm’s financial performance. For this purpose, an empirical analysis is done in four cement firms connected with Oyak Group. The result of the analysis is stated that quality management practices has a partial effect on firms’ financial performance. Therefore, in this study, the relationship between ISO 9000 and financial performance is explicated in a different way, acquired data and literature is compared and by this way, a different point of view is gained to researchers who want to study in this field.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :