Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

“istanbul’un finans merkezi olması” projesinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Trakya Üniversitesi, İİBF1, A2
Görüntülenme :
679
DOI :
Özet Türkçe :

İstanbul’un finans merkezi olması konusunda Türkiye Bankalar Birliği tarafından Deloitte Danışmanlık A.Ş.’ye bir çalışma yaptırılmıştır. İstanbul’un bölgede büyük bir metropol olması ve tarihi avantajları nedeni ile bu fikir finansçılardan destek görmektedir. İstanbul’un finans merkezi olma projesi kapsamında yapılan çalışmalar nitelikli işgücü, gelir yaratma potansiyeli, imaj, yasal ortam, politik ve ekonomik istikrar, mali ortam, düzenleyici çerçeve, altyapı, iş yapma kolaylığı, yaşam tarzı ve iş yapma maliyeti açılarından değerlendirilmiştir. Ayrıca mevcut bankalar kanunu ve uygulamalarının bu hedefi engellediği görülmektedir. AB’ye uyum çerçevesinde yapılacak çalışmalar ve Türkiye’nin hızlı hareket etmesi bu hedefe ulaşmada en önemli araç olacaktır.

Özet İngilizce :

Banks Association of Turkey has commissioned Deloitte Consulting to prepare a report about Istanbul to become a Financial Center. Since Istanbul is a mega-city and has historical advantages, the idea is supported by financial community. “Istanbul Becoming a Financial Center” Project is analyzed regarding skilled labor force, revenue generation potential, image, legal environment,, political and economical stability, fiscal environment, regulatory framework, infrastructure, ease of doing business, life-style and cost of doing business. Besides, it can be seen that the effective Banking Law and its practices is creating obstacles to achieve this target. The studies for EU accession and Turkey’s pace of taking actions will be the important tools to achieve this target. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :