Yıl 1996, Cilt: 30 Sayı : 3 Sayfalar 145 - 152 2012-08-08
ARKA GRUP DİŞLERDE KULLANILAN ÇEŞİTLİ DOLGU MATERYALLERİNİN YÜZEY SERTLİKLERİNİN İNCELENMESİ-THE INVESTIGATION OF SURFACE HARDNESS OF VARIOUS POSTERIOR FILLING MATERIALS
Figen SEYMEN,Altan GÜLHAN
14 261

Öz ÖzetBu çalışmanın amacı arka grup dişlerde kullanılan çeşitli dolgu materyallerinin yüzey sertliklerini karşılaştırmaktır. Bu araştırmada kimyasal olarak ve görünür ışıkla sertleşen iki farklı kompozit reçine materyali cam-cermet siman ve amalgamla yüzey serdikleri açısından karşılaşnrılmışür. Vickers sertlik ölçme yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak, 28 günlük bekleme süresi sonunda en yüksek sertlik değeri Dispersalloy (163.41 ± 18.24 HV) ve P-30'da (126.55 ± 21.67 HV) gözlenmiş, bunları sırasıyla Concise ve Ketac-Silver izlemiştir.Anahtar sözcükler: Kompozit, cam iyonomer siman, amalgam, yüzey sertliği.AbstractThe aim of this study is to determine the surface hardness of various posterior filling materials. In tilts investigation, one chemically cured and one light cured composite resin was compared with glass-cermet cement and amalgam filling material. The "Vickers Surface Hardness" technique was applied. As a result, at the end of die 28 day, the highest surface hardness degree was obtained from Dispersalloy (163.41 ± 18.24 HV) andP-30 (126.55 ± 21.67 HV) filling materials. Concise followed as the next best and following that Ketac-Silver glass cermet cement.Key words: Composite, glass-cermet cement, amalgam, surface hardness.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 8 Ağustos 2012
Bölüm Araştırmalar / Original Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 8 Ağustos 2012


Makalenin Yazarları
Figen SEYMEN
Altan GÜLHAN