Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 41

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işletmelerde ortaklık yapısında yoğunlaşmanın kaynak yapısı üzerindeki etkisi: imkb şirketleri üzerine bir uygulama

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi, Bandırma, İİBF1
Görüntülenme :
397
DOI :
Özet Türkçe :

Literatürde kaynak yapısını etkileyen ekonomik unsurlara yönelik çok sayıda araştırma olmasına rağmen, kaynak yapısını etkileyen ortaklık yapısı değişkenlerine ilişkin araştırmalar oldukça sınırlı kalmıştır. Bu çalışmanın amacı ortaklık yapısında yoğunlaşmanın kaynak yapısı üzerindeki etkisinin ortaya konulmasıdır. Daha açık bir ifade ile işletmenin çoğunluğuna sahip olan ortak sayısının, işletmenin borçlanma davranışının nasıl etkilediğinin ortaya konulmasıdır. Bu amaçla 2005 – 2007 yıllarında İMKB’de işlem gören finansal olmayan 194 işletmenin yatay kesit verileri regresyon yöntemiyle analiz edilmiştir. Sektörel bazda ve farklı yoğunlaşma ve borçlanma ölçütleri kullanılarak yapılan çalışmada, işletmelerde ortaklık yapısında yoğunlaşma ile kaynak yapısı arasında pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Yani işletmede hisse senedi çoğunluğunu elinde tutan ortak sayısı azaldıkça borçlanma oranı artmaktadır.

Özet İngilizce :

Although there are many researches in the literature related to the economic factors which affect the equity structure, the researches related to the partnership structure variables which affect the equity structure have rather remained limited. The aim of this study is to set forth the effect of the concentration in partnership structure on the equity structure. For that purpose, cross-section data of 194 non-financial enterprises which have been dealt in the ISE (The Istanbul Stock Exchange) between the years 2005 and 2007 have been analyzed using regression method. In the study which has been conducted using sectoral-based and different concentration and borrowing criteria, a positive relationship has been determined between the concentration in the partnership structure and the equity structure in the enterprises.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :