Yıl 2005, Cilt: 39 Sayı : 1-2 Sayfalar 27 - 30 2013-08-27
MAKSİLLOFASİYAL PROTEZLERDE ADEZİVLER
Meltem ÖZDEMİR KARATAŞ,Didem ÖZDEMİR,Ayşen NEKORA AZAK,Gülümser EVLİOĞLU
24 261

Öz Maksillofasiyal protezlerin başarısında estetik kadar retansiyonunun sağlanmasının da büyük etkisi vardır. Maksillofasiyal protezleri istenilen pozisyonda tutabilmek için çeşitli adeziv sistemleri vardır. Bunlar, akrilik reçine adezivler, silikon adezivler ve basınca duyarlı banttır. Günümüzde en yaygın olarak kullanılan maksillofasiyal protez materyalleri silikon elastomerleridir. Uygun adezivin seçimi, protetik materyale ve uygulanacağı dokuya bağlıdır. Maksillofasiyal protez adezivlerinin birbirinden üstün birçok özellikleri bulunmaktadır, fakat günümüzde ideal özelliklere sahip bir adeziv olmadığı için daha çok çalışma yapılması gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 27 Ağustos 2013
Bölüm Derlemeler / Reviews
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Ağustos 2013


Makalenin Yazarları
Meltem ÖZDEMİR KARATAŞ
Didem ÖZDEMİR
Ayşen NEKORA AZAK
Gülümser EVLİOĞLU