Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 39

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilk halka arzlarda düşük fiyatlandırmayı etkileyen unsurlar: türkiye örneği

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
461
DOI :
Özet Türkçe :

İlk halka arzlarda hisse senetlerinin düşük fiyatlandırılmasına yol açan çeşitli etmenler bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda 1993-2005 döneminde gerçekleşen ilk halka arzlarda düşük fiyatlandırmayı etkileyen unsurları araştırmak ve bu unsurların düşük fiyatlandırmayı ne derecede ve hangi yönde etkilediğini tespit etmektir. Bu amaçla öncelikle literatürde yapılan çalışmalar incelenerek düşük fiyatlandırmaya yol açan faktörler belirlenmiş, daha sonra bu faktörlerin İMKB’de gerçekleşen ilk halka arzlardaki düşük fiyatlandırma düzeyine etkileri çoklu doğrusal regresyon yöntemiyle analiz edilmiştir. Yapılan incelemede, aracılık şekli ile satış yönteminin ilk halka arzlarda düşük fiyatlandırmayı etkilediği sonucuna varılmıştır.

Özet İngilizce :

There are various factors affecting underpricing of initial public offerings. The aim of this study is to investigate the factors affecting the underpricing of the initial public offerings in ISE for the period of 1993-2005 and to determine their effects on underpricing. For this purpose, firstly, it is indicated the factors causing underpricing by reviewing of related studies in literature. Afterwards, the effects of these factors are analysed by multiple linear regression for initial public offerings in ISE. According to the results, it is concluded that underwriting and the selling method affect the underpricing of initial public offerings

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :