Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 42

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iktisat politikalarının, yasal düzenlemelerin ve teknolojik gelişmelerin yüksek öğretimde muhasebe eğitimine olan etkisi: eitia ve anadolu üniversitesi iibf örneği - i

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi, İİBF 1, Bilecik Üniversitesi, MYO 2
Görüntülenme :
768
DOI :
Özet Türkçe :

Cumhuriyetin ilanından sonra ekonomik alanda yeniden yapılanma, bu alanda yetişmiş insan gücüne olan ihtiyacı gündeme getirmiştir. 1950’li yıllara kadar genelde orta öğretim seviyesinde verilen tica-ret eğitimi bu yıldan sonra yüksek öğretim seviyesinde verilmeye başlamış ve yüksek iktisat mektepleri açılmıştır. Yüksek iktisat mektepleri daha sonra İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi adı altında yurdun çeşitli bölgelerinde eğitim vermeye başlamış ve 1982 üniversite reformu ile bu akademiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerine (İİBF) dönüştürülmüştür. Bu okulların açılması ticaret ve buna bağlı olarak muhasebe eğitiminin disipline olmasında önemli rol oynamıştır. Uygulanan iktisat politikaları, gelişen teknoloji ve artan rekabet, her alanda olduğu gibi bu kurumlarda verilen muhasebe eğitiminde de önemli değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur. Zaman içinde muhasebe dersleri, ihtiyaçlar doğrultusunda değiştirilmiş ve geliştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı cumhuriyetten günümüze uygulanan iktisat politikalarının, yapılan yasal düzenlemelerin ve teknolojik gelişmelerin muhasebe eğitimine ve muhasebe derslerine olan etkisini ortaya koymaktır. Bu amaçla, 1958 yılında kurulan Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (EİTİA) ve 1982 yılında fakülteye dönüştürülen Anadolu Üniversitesi İİBF’nde verilen muhasebe eğitimi ve muhasebe derslerinin programındaki değişimi ve gelişimi (1958–2008 yılları arasında) analiz edilmiştir. Çalışmanın bu bölümünde iktisat politikalarının, yasal düzenlemelerin ve teknolojik gelişmelerin muhasebe eğitimi üzerine olan etkisi ele alınmıştır.

Özet İngilizce :

After the declaration of Republic, the economic restructuring brought the need for trained manpower in this field. Until 1950s, trade (Commerce) education was offered only at the high school level, after 1950, it was offered at the higher education level which was followed with the establishment of Economic and Commercial Sciences Academies in various regions of the country. With the 1982 University Reform, Economic and Commercial Sciences Academies were transformed into Faculty of Economics and Administrative Sciences. Establishment of these schools generated improvement of accounting education which played an important role for the discipline of accounting training. Existing economic policy practices, improving technology and increased competition, like in other areas, played a vital role in initiating considerable changes in the accounting education in these institu-tions. In time, accounting courses and curriculum were changed and developed based on the needs. The object of this study is to reveal the effects of economic policies, legal regulations and technological developments in accounting education from the republic era to the present. For this purpose, program changes and developments in the accounting education and accounting curriculum, covering the years from 1958 to 2008, between Eskişehir Academy of Economics and Commercial Sciences (EİTİA), established in 1958, and Anadolu University, Faculty of Economics and Administrative Sciences (İİBF), converted into faculty in 1982, were analyzed.In this chapter, the effects of economic policy, legal regulations and technological developments on accounting education in higher education were analyzed.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :