Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 49

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iç kontrol sisteminin kurumsal yönetimin olusumundaki etkinliği: marmara bölgesi belediye isletmelerine yönelik bir uygulama

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF1
Görüntülenme :
600
DOI :
Özet Türkçe :

Kurumsal yönetim; seffaflık, esitlik, hesap verebilirlilik ve sorumluluk ilkeleri üzerine kurulmustur. Bu ilkelerden herhangi birisinin yok olması durumunda, kurumsal yönetimden söz edilemez. Bu ilkelerin var olması da iç kontrol sisteminin etkin olmasına bağlıdır. Etkin bir iç kontrol sistemi, isletmedeki faaliyetlerin kontrol altına alınmasını, daha da önemlisi seffaflığın olusmasını sağlar. Diğer bir ifadeyle, iç kontrol sistemi yaratmıs olduğu ortamlarla muhasebe bilgilerinde güvenirliliği sağlarken, aynı zamanda da isletme çalısanlarının motivasyonunu ve isletmenin karsılasabileceği riskleri tanımlar ve bu risklere karsı alınabilecek önlemleri belirler. Bu çalısmada belediye isletmelerinde kurumsal yönetim anlayısı incelenmistir. Marmara Bölgesi belediye isletmeleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda, bu isletmelerde teorik anlamda kurumsal yönetim anlayısının olmadığı; diğer bir ifadeyle belediye isletmelerinde seffaflık, esitlik, hesap verebilirlilik ve sorumluluk ilkelerinin bulunmadığı söylenebilir.

Özet İngilizce :

Corporate governance is a concept that is based an transparency, equality, accountability and responsibility. Corporate governance can not work without any of these principles. Existence strictly depend on internal auditing system. An effective internal auditing system controls internal activities and provides transparency. In other words, while an internal auditing system provide reliability of information, at the same time it motivates employee and identifies potential risks, to determine possible actions it prevent those risk. In this paper corporate governance understanding of municipal controlled firms in Marmara region hes been investigated. The findings of the research suggest that the concept of corporate governance in not established in municipal controlled firms in that region. Teherefore, lack of good understanding of corporate governance could make it difficult to apply basic principles of this concept in those companies.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :