Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 42

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hedef maliyetlemenin türk imalat işletmelerinde (iso 500) uygulanma düzeyi ve uygulanabilirliğinin tespitine ilişkin bir araştırma – 1

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 1, Bozok Üniversitesi İİBF 2
Görüntülenme :
500
DOI :
Özet Türkçe :

Teknolojide yaşanan hızlı gelişim, değişen müşteri beklentileri, kısalan ürün yaşam dönemleri ve özellikle son yıllarda artan küresel rekabet, işletmeleri “düşük maliyet, kısa zaman ve yüksek kalite” hedeflerini aynı anda ve en yüksek düzeyde gerçekleştirmek zorunda bırakmaktadır. Bu nedenle, işletmeler belirtilen hedeflere ulaşmada modern yönetim muhasebesi tekniklerinden yararlanmaktadır. Bu tekniklerden biriside “Hedef Maliyetleme (Target Costing)” dir. Hedef maliyetleme tekniği ile ilgili olarak bu çalışmada yapılan araştırma, 2007-2008 yıllarını kapsayan istatistiki-tanımlayıcı nitelikte bir araştırma olup; amacı İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından belirlenmiş olan 2006 yılına ait ilk 500 sanayi işletmesi arasında hedef maliyetlemenin uygulanabilirliği ile uygulanma düzeyi açısından uygulayan işletmelerle uygulamayan işletmeler arasındaki temel farkları belirleyerek uygulanabilirliğini ortaya koymaktır.

Özet İngilizce :

Rapid developments in technology, change in customer expectations, shortening product life cycles and especially increasing global competition force the companies reach the targets of “low cost, short time and high quality” at the same time and the highest level possible. Therefore, companies utilize the modern management accounting techniques in achieving these goals. One of the most important of these methods is “Target Costing”. The ampirical study conducted in this paper about target costing is a statistical-descriptive research covering the years 2007 and 2008. The companies within this study are selected from the top 500 manufacturing companies listed in Istanbul Chamber Of Industry (ICI) 2006 index. The aim of the study is to reveal the basic differences between those companies which apply target costing and those which do not apply, in terms of applicability and application level and to analyze applicability of the technique.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :