Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 48

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Getiri volatilitisi ile işlem hacmi arasındaki ilişki: imkb’de ampirik bir çalışma

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi, İİBF.1
Görüntülenme :
505
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, 1997- 2009 dönemi aylık veriler kullanılarak İMKB Ulusal 100 Endeksinin getiri volatilitesi ile işlem hacmi arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmada öncelikle volatilitenin varlığı ARCH testi ile ortaya konmuş, daha sonra volatiliteyi modellemek üzere genelleştirilmiş otoregresif koşullu değişen varyans (GARCH) modelinden yararlanılmıştır. Getirinin volatilitesi ile işlem hacmi arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapısal olmayan VAR yöntemi uygulanmıştır. Ayrıca çift taraflı ilişkiyi tespit edebilmek üzere Granger nedensellik testi de yapılmıştır. Kurulan VAR modeli ile değişkenler arasında uzun dönemli, işlem hacminden volatiliteye doğru negatif yönlü ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Ayrıca çalışma bulguları, getirinin volatilitesi ile işlem hacmi arasında iki yönlü Granger nedensellik ilişkisini ortaya koymuştur. Bu bulgular, İMKB'de Ardışık Bilgi Akışı ve Karışık Dağılımlar Hipotezlerinin geçerli olmadığına işaret etmektedir.

Özet İngilizce :

In this study, the relation between return volatility and trading volume in the ISE National 100 Index was examined by making use of monthly data in the period between 1997 and 2009. First of all the existence of volatility was proven with ARCH test, and then generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH) model was used to model volatility. To examine the relation between return volatility and trading volume, unstructured VAR method was applied. Moreover, Granger causality test was used to determine bilateral relation. With the VAR model, it was concluded that there is a long-term, negative relation from trading volume to volatility. Besides, the findings of the study also revealed bilateral Granger causality relation between return volatility and trading volume. These findings indicate that Sequential Arrival Information and Mixed Distribution Hypothesis are not valid for the ISE.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :