Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 47

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Genel müdürün aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olması firma performansını etkiler mi?

Yazar kurumları :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İİBF1, Gaziantep Üniversitesi, İİBF2
Görüntülenme :
500
DOI :
Özet Türkçe :

Genel müdürün aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olmasının (ikilik) firma performansı üzerindeki etkisi kurumsal yönetimin en temel ve tartışmalı konularından biridir. Bu çalışmanın temel amacı ikiliğin firma performansını etkileyip-etkilemediğini ampirik olarak incelemektir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören 183 firma verisinden yararlanılmıştır. Firma performans göstergeleri olarak üç değişken kullanılmıştır. Bunlardan ikisi muhasebe esaslı finansal oranlar (Varlıkların Karlılığı-VKAR ve Öz Sermaye Karlılığı-OKAR) ve biri de piyasa esaslı (Tobin's q- Q) orandır. Çalışma 2006-2007 yıllarını kapsamakta ve ampirik analizlerde regresyon, korelasyon analizleri ile t testinden yararlanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda vekalet teorisi ile tutarlı bir biçimde ikiliğin olması halinde firmanın finansal performansını olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The impact of CEO duality on financial performance has become one of the basic and most controversial areas of corporate governance. The main aim of this study is to examine empirically whether CEO duality affects financial performance of the firm at Istanbul Stock Exchange. To see that it has been investigated the data of 183 firms that are listed at ISE (Istanbul Stock Exchange). Three variables are used as financial performance indicators. Two variables are accounting based financial ratios (Return on Assets – ROA and Return on Equity – ROE), while the last one is market oriented (Tobin's-Q). Regression, correlation and t-test analyses are applied to data of above mentioned ISE firms for 2006 – 2007 years. It has been observed that when the CEO is the Chairman of the Board at the same time, financial performance of the firm is inversely affected and consistent with agency theory.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :