Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 50

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Finansal raporlama ile kamuyu aydınlatma ve şeffaflıkta kurumsal yönetimin önemi

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
587
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmanın amacı, kamuyu aydınlatma ve seffaflıkta kurumsal yönetim anlayısının yeri ve önemini ortaya koymaktır. Kurumsal yönetim anlayısı, sirketlerin ilgili tüm kisi ve gruplar için en yüksek faydayı saglayacak sekilde yönetilmesidir. Finansal raporlama ile açıklanan finansal veriler, hem sirketlerin mevcut ortakları hem de gelecekteki yatırımcılar açısından son derece önemlidir. Muhasebe ve finansal raporlama standartları, bunları uygulamak zorunda olan sirketlerde güvenilir finansal sonuçların sunulması açısından önemli düzenlemeler içermektedir. Ancak finansal raporlarda yer alan muhasebe ile ilgili veriler kullanıcılar için tek basına yeterli olmayıp sirket hakkında güncel ve gelecekte ortaya çıkabilecek tüm durumlar hakkında bilgi sahibi olmak isterler. Bunun saglanabilmesi için de sirketlerin kurumsal yönetim ilkelerini benimsemis ve uyguluyor olmaları gerekir. Finansal tablo ve raporların tüm beklentileri karsılayabilmesi için seffaflık düzeyinin yüksek olması gerekir. Kurumsal yönetimin temel unsurlarından biri olan seffaflık; finansal ve finansal olmayan tüm bilgilerin zamanında, dogru, eksiksiz ve kolay erisilebilir sekilde kamuya açıklanmasını gerektirmektedir. Sirketlerde kurumsal yönetim yaklasımının benimsenmis olması finansal raporlamanın seffaflıgı ve kamuyu aydınlatma düzeyinin yükselmesi ile dogrudan ilgilidir. Bu çalısmada yöntem olarak mevzuat taraması yapılmıs ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde konu incelenmistir. Çalısmanın amacı dogrultusunda konu ile ilgili diger çalısmaların ve mevzuatta yer alan düzenlemelerin derlemesi yapılmıstır.

Özet İngilizce :

The objective of this study is to put forward the place and the importance of the understanding of the corporate governance in the public disclosure and transparency. The understanding of the corporate governance is the management of corporations in a manner that will provide the maximum benefit for all the related personalities and groups. Data disclosed by financial reporting is very crucial both for the current partners of the company and the future investors. The standards of accounting and financial reporting contain important adjustments from the aspect of providing trustable financial results in companies obliged to apply them. However accounting data in the financial reports are not adequate by themselves for their users who would also like to have information about all conditions that are current and that may have an effect in the future. In order to enable this, companies must have adopted corporate governance principles and must be applying them. In order for the financial statements and reports to meet the requirements of all expectations, the level of transparency must be high. Transparency which is one of the fundamental principles of corporate governance requires all financial and nonfinancial information to be disclosed to the public in a timely, correct, complete and easily attainable manner. The adoption of corporate governance in companies is directly related to the transparency of financial reporting and the increase in the level of public disclosure. As a method in this study a regulation scan has been performed and the subject has been examined in the framework of corporate governance principles issued by the Capital Markets Board. In reaching the goal of the study, a gathering of other studies in the subject and arrangements in the legislation was performed.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :