Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 48

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Finansal oranlar ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin analizi: imkb imalat sektörü üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi, İİBF1
Görüntülenme :
628
DOI :
Özet Türkçe :

Finansal oranlar ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkileri inceleyen akademik çalışmaların çoğunda finansal oranlarla hisse senedi getirileri arasında doğrusal bir ilişki olduğu varsayılmakta ve analizler bu doğrultuda gerçekleştirilmektedir. Bu varsayımın gerçekte doğru olup olmaması, elde edilen analiz sonuçlarının geçerliliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, finansal analizde kullanılan oranlarla hisse senedi getirileri arasında doğrusal bir ilişki olduğu yönündeki varsayımın geçerliliğinin incelenmesi ve ilgili değişkenler arasında doğrusal bir ilişki yoksa var olan doğrusal olmayan ilişki modellerinin belirlenmesidir. Çalışma kapsamını 2009 yılında İMKB imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalar oluşturmaktadır. Çalışmada bağımsız değişken olarak şirketlerin likidite, varlıkların etkin kullanımı, mali yapı, kârlılık ve borsa performans durumlarını temsil eden 20 adet finansal oran kullanılmıştır. Çalışmanın bağımlı değişkenini oluşturan hisse senedi getirileri ise al-ve-tut getiri yöntemi ve birikimli getiri yöntemi olmak üzere iki farklı yönteme göre hesaplanmıştır. Hisse senedi getirileri ve finansal oranlar arasındaki ilişkiler tespit edilirken biri doğrusal model ve dokuz tanesi doğrusal olmayan model (logaritmik, ters, karesel, kübik, bileşik, güç, S-eğrisi, büyüme ve üssel) olmak üzere toplam 10 adet farklı model kullanılmıştır. Elde edilen analiz sonuçları, hisse senedi getirileriyle finansal oranlar arasında çoğunlukla doğrusal olmayan ilişkilerin var olduğunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

Most of studies deal with relationships between financial ratios and stock returns suggest that there is a linear relationship between financial ratios and stock returns and these analyses follow this direction. The accuracy of this assumption in reality takes an important place in terms of validity of analysis results. Hereby, this study aims observing validity of assumption towards a linear relation between ratios and stock returns used in financial analysis and determining existent non-linear relation models unless there is a linear relation between relevant variables. The scope of this study involves firms activating in IMKB manufacturing sector in 2009. 20 financial ratios are used; these ratios present liquidity, efficiency, leverage, profitability and stock exchange performance situations of companies as independent variables. Stock returns as dependent variables are calculated in accordance with two different methods including buy-and-hold return method and cumulative return method. As relationships between stock returns and financial ratios are stated, 10 different models are also used including one linear model and nine non-linear models (logarithmic, inverse, quadratic, cubic, compound, power, S-curve, growth and exponential). Finally, analysis results explain that there are mostly non-linear relationships between stock returns and financial ratios.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :