Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 46

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Finansal analizde kullanılan oranlar ve firma değeri ilişkisi: imkb’de bir uygulama

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü1, Bilecik Üniversitesi, Gölpazarı MYO2
Görüntülenme :
548
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada finansal oranlar ile firma değeri arasında ilişki olup olmadığı ve bu oranlar vasıtasıyla likidite durumunun, mali yapının, varlıkların etkin kullanımının, kârlılığın, borsa performansının firma değeri üzerindeki etkisi panel veri analizi yöntemi kullanılmak suretiyle incelenmiştir. Firma değeri olarak İMKB'de de işlem gören firmaların piyasa değerleri alınmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre veri setine dâhil orandan 16 tanesi ile firma değeri arasında istatistikî olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Geri kalan 5 oran ile firma değeri arasındaki ilişkiyi belirleyecek katsayılar ise anlamsız çıkmıştır. Buna bağlı olarak firmanın likidite durumunun, mali yapısının ve borsa performansının firma değeri üzerinde etkisi oldukça fazladır. Buna karşılık faaliyet oranları ve kârlılık oranlarının bir kısmı ile firma değeri arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. Sonuç itibariyle oran analizi verilerinin büyük bir kısmı ile firma değeri arasında bir ilişkinin var olduğu gözlenmiştir

Özet İngilizce :

In this study it was analyzed whether there is a relationship between financial rates and firm value and by virtue of these rates the influence of current position, financial position, efficiency of asset utilization, profitability, exchange performance on firm value by means of using panel data analysis method. Market values of firms trading in Istanbul Stock Exchange are also considered as firm value. In accordance with the acquired finding, a significant statically relation was detected between 16 rates of included in data set and firm value. Coefficients that are going to determine the relation between remaining 5 rates and firm value were insignificant. Correspondingly, bank current position, financial position and exchange performance of firm has a considerable effect on its firm value. On the contrary, a significant relation between activity ratios, some of profitability ratios and firm value was not detected. As a result, it was observed that there is a relation between a great deal of ratio analysis datum and firm value.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :