Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 43

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Finans & muhasebe tümleşik bilgi sistemlerinin yönetim piramidinin tüm katmanlarına uygulanmasına yönelik bir model önerisi

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO1, Selçuk Üniversitesi Seydisehir MYO2
Görüntülenme :
482
DOI :
Özet Türkçe :

Dünya düzeninde meydana gelen değisimler ve artan rekabet olgusu, günümüz isletmelerini, islevleri açısından çarpıcı gelismelere zorlamaktadır. Bu bağlamda isletme yönetiminin, örgütün tüm fonksiyonları açısından geleceğe yönelik hedeflerin belirlenmesine imkan sağlayacak kararları hızla ve güvenle alması gerekmektedir. Yönetimin bilimsel temellere oturtulabilmesi ve geleceğe yönelik derinlemesine bilgilerin üretilebilmesi, doğru ve etkin çalısabilen bilgi sistemlerini gerektirmektedir. Đsletme yönetiminde rasyonel kararlar alabilmek için olusturulacak bilgi sistemi yapıları, örgütün tüm islevsel yönetim alanlarını içermelidir. Finans ve muhasebe bilgi sistemlerinin olusturulması açısından da durum aynıdır. Finans & muhasebe tümlesik bilgi sisteminden elde edilen bilgilerin, sistemin etkinliği açısından yönetim piramidinin her düzeyine farklı uygulanması gerekmektedir. Bu durum yönetimin, islevlerini amaçları doğrultusunda yerine getirebilmesi açısından son derece kritik bir önem tasımaktadır. Finans & muhasebe tümlesik bilgi sistemindeki isleyis; girdi, islem ve çıktı olmak üzere üç asamaya sahiptir. Bu çalısmanın amacı, finans & muhasebe tümlesik bilgi sistemi asamalarının, yönetim piramidinin stratejik, taktik ve teknik katmanlarının her biri için yeniden düzenlenmesini sağlayabilecek tümlesik bir model önermektir

Özet İngilizce :

Changes of the world's order and increasing competition concept are forced present business administration to striking developments according to their functions. Therefore, decisions which are possible to determine the future targets must be taken with rapidly and confidently by business enterprises management. For the management can be set up the scientifically basis and the future deep knowledge can be produced are needed information systems which can run effectively and accurately. Information system structures to be formed must include to all functioning management fields of these organizations to rational decisions can be done in business enterprises management. This situation is also same as formed the finance & accountancy management systems. Obtained information from the finance & accountancy management systems must be applied in every level of management pyramid differently for this system effectively. This situation is the most important for the fulfillment the functions of management in their aims. Finance & accountancy integrated information system have three steps; input, process, output. In this study, strategic, tactic and technical layer of management pyramid were formed on steps of finance & accountancy integrated information system. The aim of this study, for every strategic, tactic and technical layer of management pyramid, integrated model which can be provided for recompose regulation to it, is suggested.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :