Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 47

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ekonomik krizler ve portföy çeşitlendirmesi: imkb endeksleri üzerine faktör analizi uygulaması

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi, İİBF1
Görüntülenme :
443
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı; İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senedi endeks getirileri arasındaki ilişkilerin ülkemizde yaşanan ekonomik kriz öncesi ve kriz dönemlerinde incelenerek birlikte hareket eden endekslerin belirlenmesi ve endekse dayalı portföy çeşitlendirmesinde hem ekonomik kriz dönemleri arasında hem de kriz öncesi dönem ile kriz dönemleri arasında farklılık olup olmadığının tespit edilmesidir. Bu amaç kapsamında çalışmada İMKB'de hesaplanan yirmi bir endekse ilişkin aylık getiriler dikkate alınarak faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bulgular; kriz öncesi ve kriz dönemlerinde birlikte hareket eden endekslerin farklılık gösterdiğini ve bunun sonucu olarak da portföy çeşitlendirmesinde ilgili dönemler arasında farklılık olduğunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

This study deals with determination of co-movement indexes by searching relationships between İstanbul Stock Exchange (ISE) stock index returns before and during the economic crisis in our country and also makes clear whether there is any difference about portfolio diversification based on index before and during the economic crisis. Under this purpose, a factor analysis has been made on monthly returns related with twenty one indexes figured in ISE in this study. As a result of this analysis, it has been indicated that there are some differences between co-movements indexes before and during the economic crisis and so portfolio diversification are distinctive between periods mentioned above.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :