Yıl 1998, Cilt: 32 Sayı : 1 Sayfalar 16 - 21 2013-06-10
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ İLKOKUL ÇOCUKLARINDA DİŞ ÇÜRÜĞÜ SIKLIĞI*-THE CARIES PREVALENCE OF BÜYÜKÇEKMECE PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN İSTANBUL
T. AKINCI,O. AKTÖREN,E. SEPET,H. ORAY,E. SAĞLAM,S. BURMABIYIKOĞLU,A. METİN,E. KUMBASAR,J. BAKIRGİL,B. BİLGİN,S. SELVİ,S. YILMAZ
15 261

Öz ÖzetBu araştırma, İstanbul Büyükçekmece İlçesindeki üç ilkokul öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir.Araştırmanın amacı, 7-12 yaşları arasmdak çocuklarda, cinsiyete göre ve bu yaşlar arasında ber yaş için df, dfs, DMF, DMFS, çürük prevalans hızları, U.G.T.İ.,U.T.İ değerlerinin saptanmasıdır. Araştırma kapsamına 7-12 yaşlar arasında 1109 kız, 1139 erkek olmak üzere 2248 çocuk alınmış ve bu çocukların 23912 süt dişi, 27024 sürekli dişi ağız aynası ve sond yardımı ile gün ışığında sınıflarda incelenmiştir.Araştırma sonucunda, süt dışı dizisinde df, dfs, çürük prevalans hızı, U.G.T.İ., U.T.İ. değerleri sırasıyla 2.94, 5.36, %79, %96.8 ve %3.2, sürekli dişlerde ise DMF, DMFS, çürük prevalans hızı, U.G.T.İ.,U.T.İ. değerleri sırasıyla 1.15, 1.36, %45.9, %93.2 ve %6.1 olarak bulunmuştur.Anahtar sözcükler: Çürük sıklığı, diş çürüğü, epidemiyolojiAbstractThis study is established to determine the caries prevalence, df, dfs, DMF, DMFS, PTI (performed treatment index) and RTI (required treatment index) scores according to age and sex in 7-12 years old children of tiiree primary schools in Istanbul Buyukçekmece region.The study group consists of2248 children; 1109 girls and 1139 boys aged between 7-12.23912 deciduous and 27024 permanet teeth of these children were examined in daylight using a mouth mirror and an explorer in classes.In conclusion, df, dfs, PTI,RTI scores and caries prevalence in deciduous dentition were fonud as 2.94, 5.36, 96.8, %6.3, 3.2% and 79%, DMF,DMFS,PTI,RTI and caries prevalence in permanent dentition were obtained as 1.15, 1.36, 93.2, %6.1 and 45.9%, respectively.Key words: Caries prevalence, dental caries, epidemiology. 

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 10 Haziran 2013
Bölüm Araştırmalar / Original Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 10 Haziran 2013


Makalenin Yazarları
T. AKINCI
O. AKTÖREN
E. SEPET
H. ORAY
E. SAĞLAM
S. BURMABIYIKOĞLU
A. METİN
E. KUMBASAR
J. BAKIRGİL
B. BİLGİN
S. SELVİ
S. YILMAZ