Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 44

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Demografik faktörlerin tüketici kredisi kullananların temerrüde düşmeleri üzerindeki etkisi

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi İİBF1, Bilecik Üniversitesi İİBF2
Görüntülenme :
521
DOI :
Özet Türkçe :

1990'lı yıllardan beri Türkiye'de, tüketici kredisi kullanıcıları dramatik bir biçimde artmıstır. Günümüzde aileler için tüketici kredileri temel finansman kaynağı haline gelmistir. Tüketici kredilerindeki artıs doğal olarak, geri ödenememe riskini artırmaktadır. Bu nedenle 2000'li yıllardan sonra geri ödenmeme ve kisisel iflaslar hızla artmıs; bu ise, bankalar ve tüketici kredisi kullananlar için ciddi bir durum arz etmistir. Bu çalısmanın amacı, demografik faktörler açısından tüketici kredisi kullananların risk profilini belirlemektir. Bu çalısmada, tüketici kredisi temerrüdüne düsme ile cinsiyet, meslekler, konut mülkiyeti, yas grupları ve medeni durum gibi bazı demografik faktörler arasında bir iliski olup olmadığı arastırılmıstır. Bunun için Bilecik ilinde faaliyette bulunan 5 ulusal ticari bankanın sube müdürleriyle görüsülerek veriler elde edilmistir. Verilerin analizinden, tüketici kredisi temerrüdüne düsme ile cinsiyet arasında bir iliski olmadığı sonucuna ulasılırken, tüketici kredisi temerrüdüne düsme ile meslek, konut mülkiyeti, yas grupları ve medeni durum arasında ise bir iliski olduğu ortaya çıkmıstır.

Özet İngilizce :

Since the 1990s, consumer credit users in the Turkey have increased dramatically. Nowadays, consumer credits have been becoming a fundamental financial sourse for households. An increase in consumer credits naturally results as an increase default risk. So that, default and personal bankruptcy began to increase sharply after 2000; and this phenomenon has become a serious issue for banks and consumer credit users in Turkey. The objective of this study is to determine the risk profile of consumer credit users in terms of demographic factors. In this study, we examined whether there is a relationship between default in consumer credits and gender, occupations, household ownership, age and marital status. Data collection has been realized by interview with branch managers of 5 banks in Bilecik. Our findings indicated that while there is no relationship between default in consumer credits and gender, statistically significant relationship has been found between default in consumer credits and occupations, household ownership, age and marital status.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :