Çorlu Bölgesinde Faaliyette Bulunan Üretim İsletmelerinde Tam Zamanında Üretim Sisteminde Maliyet Muhasebesinin Uygulanması

Günümüzde is hayatının güçlüğü ve karmasıklığı bilinen bir gerçektir. Bu güçlüklerin önemli bir bölümünü de isletmelerin içinde bulundukları rekabet ortamı olusturmaktadır. Böyle bir ortamda isletmelerin kaliteli ve güvenilir mamul üretmeleri, hızlı dağıtım kanallarını kullanabilmeleri gibi eylemleri önem kazanmaktadır. Bu eylemleri yapmak için otomasyon gerçeklestirilmis, sıfır stokla çalısabilen, esnek üretim modellerini uygulayan isletmeler daha avantajlı olacaklardır. Bu avantajın körüklediği üretimin sıfır stokla ve sıfır hata ile gerçeklestirilmesi arzusu, yeni bazı üretim sistemlerinin gelismesine vesile olmustur. Bunlardan biri de “Tam Zamanında Üretim” (JIT) sistemidir. Çalısmada TZÜ tanıtılarak alternatif bir muhasebe sistemi uygulama imkânlarının arastırılması amaçlanmaktadır.

Application Of Cost Accounting System Using That Just In Time MethodIn Area Of Çorlu Factories

Difficulty and complexity of business life today is known. These difficulties in a significant section of business are the competitive environment. Thus, in an environment of enterprises producing high-quality and reliable product attributes, such as rapid deployment actions is important to use the channel. Automation to perform this action is performed, zero stock production model will implement flexible working will be more advantageous for businesses. These benefits the production work is done with zero stock and zero error of the desire to develop new production systems, some have been involved. One of them is a JustIn-Time production (JIT) system. On the studies JIT production system, by introducing cost accounting system is intended to research the application possibilities

30401 16036

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

İMKB Sirketleri için Yeni Olanak: Hisse Senedi Geri Satın Alımı

Emre Ergin

İç Kontrol Sisteminin Kurumsal Yönetimin Olusumundaki Etkinliği: Marmara Bölgesi Belediye İsletmelerine Yönelik Bir Uygulama

Hayrettin Usul, İsmet Titiz, Burcu A.Ateş

Ürün Yaşam Seyri Maliyet Analizi ve Ürün Yasam Seyri Maliyetleme Yaklasımları için Durum Değerlendirmesi ve Kavramsal Çözümleme İhtiyacı

Rifat YILMAZ, Mustafa ARI

Zaman Sürücülü Faaliyet Tabanlı Maliyetlemenin Bir Sanayi İsletmesinde Uygulanması

Levent POLAT

Üniversitelerde Verilen Muhasebe Eğitiminin Kırklareli Yöresi’nde Faaliyet Gösteren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Beklentilerini Karşılama Düzeyinin İncelenmesi

Fehmi Yıldız, Gökhan Durak

Çorlu Bölgesinde Faaliyette Bulunan Üretim İsletmelerinde Tam Zamanında Üretim Sisteminde Maliyet Muhasebesinin Uygulanması

Fehmi Yıldız, Serkan Atanoğlu

Uluslararası Muhasebe Ve Finansal Raporlama Standartlarının Finansal Analize Etkilerinin Regresyon Analizi ile Ölçülmesine Yönelik Bir Arastırma

Metin ATMACA, Hakan ÇELENK

KOBİ’lerin Halka Açılma Eğilimleri ve Gelisen İsletmeler Piyasası’nın KOBİ’lerin Halka Açılma İstekleri Üzerine Etkisi: Çankırı-Kastamonu-Sinop Bölgesi Örneği

Mehmet SARAÇ, İbrahim BOZKURT

AB Müktesebatının Türkiye’nin Finansal Düzenlemeleri Üzerindeki Etkisi: 1998- 2008 AB Belgeleri Bağlamında Bir Değerlendirme

Hüseyin YILMAZ

Türkiye’de Meslek Yüksekokullarının Bölge İhtiyaçlarına Uygunluğu Üzerine Bir Araştırma

Gülsün İşseveroğlu, Ümit Gücenme Gençoğlu