Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 45

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çevre sorunları ve iskonto edilmiş nakit analizine dayalı değerleme yaklaşımı

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
525
DOI :
Özet Türkçe :

Çağdas finans teorisine göre en gelismis ve günümüzde en yaygın kullanılan yatırım değerleme yaklasımı iskonto edilmis nakit akımları analizidir. Yatırımdan elde edilmesi beklenen nakit akımlarının, belirli bir iskonto (faiz) oranından bugünkü değere indirgenerek maliyet değeri ile karsılastırılmasına dayanan bu analiz, bilesik faizin ekonominin vazgeçilmez bir unsuru olduğu varsayımına dayanır. Kapitalist sistemin fayda anlayısını yansıtan bu yöntemin uygunluğu, artık dünya için ciddi tehditler olusturan çevre sorunları karsısında tartısılmaktadır. Bu çalısmada spesifik olarak bilesik faizli iskonto tekniğine dayalı değerleme yönteminin, doğal kaynakların gelecek nesiller aleyhine hızla tüketilmesinde oynadığı rol irdelenmekte, böylece kapitalist sistemin, kısa vadeli ve kalkınmıs ekonomiler lehine fayda maksimizasyonunu gerçeklestirirken, uzun vadeli ve evrensel faydayı ne sekilde ihmal ettiği örneklerle açıklanmaya çalısılmaktadır. Çalısma, artan ivme ile servet sunmayan bir fiziki dünyada, artan ivmeli bir hesaplama yönteminin değerleme tekniği olarak yanlıslığına vurgu yapmaktadır

Özet İngilizce :

Contemporary financial theory asserts that discounted cash flow (DCF) analysis is the most appropriate tool in evaluating investment projects, as commonly applied by researchers, analysts and firms. Based on the assumption that the compound interest is an essential component of the economies, this technique involves the calculation of the expected net cash flows discounted using a given discount (interest) rate. Reflecting the capitalism’s understanding of utility, this technique has been controversial in today’s world where the environmental issues have become a serious threath. In this paper, the effect of compound-interest-based DCF analysis technique on the exhaustion of natural resources unfavourably of the next generations is investigated through examples. The paper attempts to show how the capitalist system maximizes the utility in favour of short term and of the developed economies, while it ignores the global utility in favour of long term. The study basicly underlines the inappropriateness of a valuation method based on exponential calculation in a physical world where the wealth is not provided through an exponential manner. A

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :