Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 45

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Beta katsayısının muhasebe verilerine dayalı risk ölçütleriyle ilişkilendirilmesi: imkb örneği

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi, İİBF1
Görüntülenme :
346
DOI :
Özet Türkçe :

Gerek Enron gibi büyük sirket iflaslarında gerekse su anda içinde bulunduğumuz küresel finansal krizde, risk değerlendirmesi ve yatırımcıların sirket riskine iliskin bilgilendirilmesi konularının ne derece önemli olduğu bir kez daha vurgulanmıstır. Bu bağlamda, çalısmamızın amacı piyasa verilerine dayalı beta katsayısının muhasebe verilerine dayalı risk ölçütleri ile iliskilendirilmesi ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) için bu iliskide hangi değiskenlerin istatistiksel olarak açıklayıcı güce sahip olduğunun ortaya çıkarılmasıdır. Bu amaçla, İMKB’de islem gören finansal olmayan sirketlerin 1998-2006 dönemi için verileri çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılarak incelenmis ve sirket büyüklüğü ile cari oranın piyasa verilerine dayalı beta katsayısındaki değiskenliğin %28,6’sını açıklayabildiği (P<0,000) bulunmustur. Ayrıca, beta katsayısı ile sirket büyüklüğü arasında olumlu (P<0,000), beta katsayısı ile cari oran arasında ise olumsuz (P<0,005) iliski bulunduğu tespit edilmistir. Çalısmamızın bulgularının gerek borsada islem gören sirketlerin yöneticileri, piyasa katılımcıları ve finansal sistemi düzenleyici kuruluslar açısından, gerekse beta katsayısına ulasmanın mümkün olmadığı ilk halka arz (IPO) ve borsada islem görmeyen sirketlerin satın alma veya birlesme islemlerinde risk değerlendirmesi açısından yararlı olacağı kanısındayız.

Özet İngilizce :

Through spectacular corporate failures like Enron and during the current global financial crisis, the spotlight has once again turned to the importance of corporate risk assessment and public disclosures. The purpose of our study is to explore the relationship between market risk (as measured by the Beta coefficient) and accounting based measures of risk and to find out which of these measures possess statistically significant explanatory power. In order to fulfil that objective we collect data on all nonfinancial firms quoted at the Istanbul Stock Exchange (ISE) during 1998-2006 and carry out multivariate linear regressions. We find that, firm size and current ratio together explain 28.6% of the variability in the market based beta coefficient (P<0.000). Additionally, we find a positive association between beta coefficient and firm size (P<0.000) and a negative association between beta coefficient and current ratio (P<0.005). We believe that the findings of our study will be of particular importance to managers of listed firms, market participants and financial system regulators as well as for risk assessment in those cases where the beta coefficient is not available, such as initial public offerings (IPOs), mergers and acquisitions of unlisted firms.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :