Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 43

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Basel ii: kobi’ler açısından bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi İİBF1, Akdeniz Üniversitesi AKGİM Merkez Müdürü2
Görüntülenme :
437
DOI :
Özet Türkçe :

Son dönemde uluslararası finans sisteminde yoğun olarak tartısılmakta olan Basel II düzenlemesi, dolaylı olarak KOBĐ'leri çok yakından ilgilendirmekte, olusturmus olduğu üç yapısal blok çerçevesinde, kredilendirme sürecini daha objektif hale getirmektedir. Basel II düzenlemelerine göre bankaların minimum sermaye yeterlilik oranı, sadece kredi büyüklüğüne göre değil, aynı zamanda kredinin riskine göre de belirlenecektir. Bu açıdan, Basel II düzenlemelerinin KOBĐ'ler açısından bazı önemli sonuçları doğuracağına kesin gözüyle bakılmaktadır. Bu çalısmada Antalya ilinde faaliyette bulunan KOBĐ'lerin Basel II bakıs açısından mevcut durum analizlerinin yapılması, Basel II kriterleri hakkında bilgi düzeylerinin belirlenmesi ve ilgili kriterlerden etkilenme durumlarının ortaya konularak, getirilen düzenlemelere uyum sürecinde KOBĐ'lerin yapması gerekenler tartısılmıstır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Basel II regulation, which has been intensively discussed in the international finance system recently, is indirectly related with SMEs and makes the credit process more objective in the light of the three structural blocks. According to Basel II regulations, the minimum capital efficiency ratio of the banks will be defined not only in respect of credit size but also in regards of the risk of the credit. In this perspective, it is definitely agreed that the Basel II regulations will occur some important results for SMEs. This study discusses the things to do of SMEs in Antalya during the adjustment process of Basel II regulations by analysing of current position, defining the knowledge level of these SMEs about the Basel II criterions and defining the level of affection of these SMEs from the related criterions.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :