Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 50

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bankaların türev ürün kullanım yoğunlugunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi

Yazar kurumları :
Uludag Üniversitesi, İİBF.İşletme Bölümü Muhasebe Finansman ABD1
Görüntülenme :
405
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmanın amacı, bankaya özgü faktörlerin ve makroekonomik degiskenlerin bankaların türev ürün kullanım yogunlukları üzerindeki etkisini incelemektir. 1999-2010 yılları arasında, stanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) islem gören ticari bankaların bilanço ve gelir tablolarından derlenen veriler kullanılmıstır. Tobit regresyon analizinin sonuçlarına göre, özsermaye karlılıgının ve net faiz marjının türev ürün kullanım yogunluyla pozitif iliskili oldugu bulunmustur. Türev ürün kullanım yogunlugu ile aktif büyüklügü, karsılıklar ve faiz oranları arasında ters yönlü bir iliski bulunmustur. Bu sonuçlar, net faiz marjı ve özsermaye karlılıgı daha yüksek ve aktif büyüklügü daha küçük olan bankaların türev ürünleri daha fazla kullanma egiliminde olduklarını göstermektedir.

Özet İngilizce :

Aim of this study is to examine effects of bank specific factors and macroeconomic variables on extent of derivative used by banks. Data was obtained from balance sheet and income statement of banks which listed on the Istanbul Stock Exchange (ISE) for the 1999- 2010 periods. According to the results of Tobit regression analysis, it was found that return on equity and net interest margin was positively related to the extent of derivatives usage. It was found that there was a negative relationship between the extent of derivatives usage and bank size, allowances, and interest rates. These results indicate that the banks with higher return on equity and higher net interest margin, and the banks with smaller asset size tend to use derivatives more intensively.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :