Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 51

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bankacılık sektöründe personel memnuniyeti ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkilerin araştırılması

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi İİBF İsletme Bölümü1
Görüntülenme :
545
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmada bankacılık sektöründe çalısanların örgütsel bağlılık ve memnuniyet düzeyleri sorgulanmıstır. Arastırma kapsamındaki kamu ve özel sektör (mevduat ve katılım bankaları) banka subelerinde çalısan personele örgütsel bağlılık ölçeği ile demografik değiskenler ve personel memnuniyeti ile alakalı soruları içeren anketten 250 tane dağıtılmıs, ancak bunlardan 200'ü değerlendirmeye tabi tutulmustur. Yapılan analizler sonucunda örgütsel bağlılık boyutları açısından sektörler arasında herhangi bir farklılık bulunmamıstır. Çalısanların memnuniyet düzeylerinde sektörler açısından bir farklılık olmamakla birlikte, çesitli demografik değiskenler açısından bazı farklılıklar olduğu görülmüstür. Ayrıca duygusal bağlılık, normatif bağlılık ve memnuniyet arasında doğrusal bir iliski tespit edilmistir.

Özet İngilizce :

In this study, organizational commitment and satisfaction levels of employees in the banking sector was questioned. The survey of public and private sector (banks, deposit and participation) personnel working in bank branches and staff satisfaction, organizational commitment scale and demographic variables, including questions related to the questionnaire distributed at 250, but 200 of them were evaluated. The analysis found no difference between sectors in terms of organizational commitment, however there is a difference in satisfaction levels of employees among some different demographic variables. Besides, a liner relationship was found among emotional, normative commitment and job satisfaction.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :