Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 41

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bağımsız denetimin anonim ortaklıklarda kurumsal yönetimin gelişmesine etkisi

Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi, Fethiye A.S.M.K. MYO1, Düzce Üniversitesi, Akçakoca Turizm İşl. Otelcilik Y.O2
Görüntülenme :
537
DOI :
Özet Türkçe :

Ekonomik ve sosyal alanda oluşan gelişmeler, işletmelerin faaliyetlerinin genişlemesine ve yapılarının değişmesine neden olmaktadır. Anonim şirketler açısından uluslar arası düzeydeki denetim standartları ve uygulamalarındaki değişimler, şirketleri aile şirketleri olmaktan çıkarıp kurumsallaşmasına neden olmaktadır. Bunun için uluslar arası düzeyde denetim standartları ilk olarak Amerikan Sertifikalı Muhasebeciler Enstitüsü (American Institute of Chartered Public Accountant: AICPA) tarafından 1947 yılında “Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları” olarak yayınlanmıştır ve bu standartlar bir çok ülke tarafından da benimsenmiştir. İlke olarak kabul edilen şeffaflık, hesap verebilirlik, adil olabilmek ve sorumluluk esaslarına dayalı olan kurumsal yönetim anlayışı, SPK İlkeleri’nin benimsenmesiyle ve TTK ilgili maddelerinin yasalaşmasıyla Türk Hukuku’nda önemli bir yer edinmiştir. Bu anlayışın yerleşmesinde, yönetim kuruluna ve bağımsız denetim kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir. Kuşkusuz ki, kurumsal yönetim ilkesinin gerçek anlamda uygulanıp uygulanmadığı bağımsız denetim kuruluşunun yaptığı çalışma ve piyasa disipliniyle ilgili diğer kurumların kararları sonucunda ortaya çıkacaktır.

Özet İngilizce :

The developments in the field of economy and social field cause widening on enterprises’ work fields and their structures. The audits which are at the level of international standards and changes in their practises cause incorporated enterprises to become institutionalised rather than family enterprises. For such auditing first audition standards were published by American Institute of Chartered Public Accountant: AICPA in 1947 under the name of “Generally Accepted Auditing Standards (GAAS)” and those standards are accepted by many countries. Transparency, to be able to render account (hesap verebilmek), being fair, and responsibility based management are accepted as principles. Those principles have an important place in Turkish Law as SPK (Capital Markets Board) (CMB) principles are accepted and related law provisions to Turkish Trade Law which were put into practice. Management board and independent auditing institutions have vital role to adapt this concept. It is no doubt that whether the institutional managing system is being practised or not will be found out with the help of auditing made by independent auditing institutions and with the decisions of other institutions which are related to market discipline.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :