Avantaj ve Dezavantajları Açısından Gerçeğe Uygun Değer ile Maliyet Değeri Muhasebesinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Bu çalışmada Tarihi maliyet değeri muhasebesi ve gerçeğe uygun değer muhasebesinin olumlu ve olumsuz yanları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Tarihi maliyet değeri muhasebesi ve gerçeğe uygun değer muhasebesine göre üretilmiş olan bilgilerin; bilgi kullanıcıları açısından taşıması gereken özellikler ve finansal istikrar yönlerinden olumlu ve olumsuz yanları değerlendirilmiştir. Konuyla ilgili literatür incelemesi ile, tarihi maliyet değeri muhasebesi ve gerçeğe uygun değer muhasebesine göre hazırlanmış finansal tabloların birlikte sunulması durumunda; her iki yöntemin olumsuz yanlarının bertaraf edileceği ve finansal krizlerde sorumlu olarak muhasebeyi görenlerin argümanlarının büyük ölçüde ortadan kaldırılacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Comparative Examination of Fair Value Accounting and Historical Cost Accountingin Perspective of Advantages and Disadvantages

In this study, it has examined that advantages and disadvantages of fair value accounting and historical cost accounting in comparatively. We discuss advantages and disadvantages of produced financial information according to fair value accounting and historical cost accounting in perspective of reliability, relavance, transparency, intelligibility, comparability, timeliness and financial stability. Literature review results of this study indicate that there are advantages and disadvantages both fair value accounting and historical cost accounting. We suggest that financial statements in fair value accounting and historical cost accounting should use together in order to get rid of disadvantages of both accounting regime.

29407 14954

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Konaklama İşletmelerinde Hedef Maliyetleme, Değer Analizi ve Kaizen Maliyetleme Yöntemlerinin Birlikte Uygulanabilirliğine İlişkin Bir Araştırma

Ercüment OKUTMUŞ, Ayşe ERGÜL

Olumsuz Denetim Görüşü ve Bağımsız Denetçi Değişikliği Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul Sanayi Şirketleri Üzerine Bir Uygulama

Alpaslan YAŞAR

Mersin İlinde Faaliyet Gösteren 3-4-5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Ve A Grubu Seyahat Acentalarının Basel II Kriterlerine Uyum Sürecinin Analizi

Erdinç KARADENİZ, Ömer İSKENDEROĞLU, Levent KOŞAN, Banu ZENCİR

TMS/TFRS Uygulamalarının Oran Analizine Muhtemel Etkileri

Tekin YENİGÜN, Oğuzhan AYDEMİR

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Mesleki Etik Algısı: Samsun Örneği

Erdal YILMAZ, Suat YILDIRIM, Hüseyin Hüsnü BAHAR

Avantaj ve Dezavantajları Açısından Gerçeğe Uygun Değer ile Maliyet Değeri Muhasebesinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Mustafa ARI, Rıfat YILMAZ

Üniversite Gençliğinin Vatandaşlık Hak Ve Sorumluluklarına İlişkin Bilinç Ve Farkındalıkları Üzerine Bir Araştırma: Isparta Meslek Yüksekokulu Örneği

Nilgün DOLMACI, Nurdan KUŞAT

BİST’te İmalat Sektöründeki İşletmelerin Finansal Performansları Üzerine Bir Araştırma

Ramazan AKBULUT, Ömer Faruk RENÇBER

Sermaye Şirketlerinde Sermaye Artırım İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi

Nuraydın TOPÇU, Vedat DEMİRKOL

Döviz Cinsinden Alımlarda Döviz Alım Opsiyonları Ve Riskten Korunma Muhasebesi

Mehmet Ünsal MEMİŞ, Kayahan TÜM