Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Antalya ilindeki muhasebe meslek mensuplarına yönelik durum analizi ve beklentilerini saptamaya dönük bir araştırma

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO1, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek YO.2
Görüntülenme :
538
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda ekonomik ortamda yaşanan küreselleşme ve teknolojik gelişmeler muhasebe mesleğini de önemli ölçüde etkilemiş ve profesyonel muhasebeci profilinin değişmesine neden olmuştur. Antalya ilinde Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler’e yönelik olarak yapılan araştırmada; meslek mensuplarının sözü edilen değişimin neresinde oldukları, mesleğin geleceğine nasıl baktıkları, beklentileri ve karşılaştıkları sorunlar incelenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda, meslek mensuplarının teknolojiyi, mükellefe hizmet anlamında tek bir amaç için kullandıkları, ancak elektronik haberleşme, veri entegrasyonu ve mükelleflerin kendi bilgilerini uzaktan erişim olanağının sağlanması gibi konularda teknolojiden yeteri kadar yararlanmadıklar tesbit edilmiştir. Ayrıca, meslek mensupları mesleğe başlamadan önce alınan eğitimi her ne kadar yeterli bulsa da, bu gelişmeler için sürekli mesleki eğitim programlarına katılma konusunda mesleği uzun süredir icra edenler ile yeni başlayanlar arasında farklı görüşler olduğu da anlaşılmıştır. Geleceğin SM ve SMMM’lerinde olması gereken özelliklerde günümüzün değişen koşullarına uygun olarak teknoloji takibi ve bilgi ilk sıralarda yer almaktadır. Diğer taraftan, SMMM’ler geleceğe daha olumlu bakarken, SM’ler daha olumsuz bakmaktadır. Bunda da meslek yasasının etkili olduğunu düşünmektedirler.

Özet İngilizce :

Globalisation and technological developments in economical context in recent years have considerably influenced accounting profession and given rise to a change in the profile of professional accountants. The research on Public Accountants (PAs) and Certified Public Accountants (CPAs) in Antalya aims to examine the situation of PAs and CPAs in the abovementioned change process, their perspective on the future of profession, their expectations and problems. The research reveals that they utilize technology merely for one purpose in terms of better service to tax payers as their clients. However, it is discovered that the use of technology by PAs and CPAs in terms of electronical communication, data integration and remote access to client’s own data is not sufficient. Besides, it also revealed that there is a difference between incipient and experienced accountants on attending professional training programs although they all agree that the prevocational training is sufficient. Watching changes closely in technology and knowledge is the front rank among the attributes of prospective PAs and CPAs. On the other hand, while CPAs have positive attidutes towards the future of the profession, PAs have some negative attidutes. In their opinions, the statute of profession is influential on their attidutes.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :