Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 40

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Akademik kişisel web sayfalarının muhasebe eğitiminde yardımcı kaynak olarak kullanılması

Yazar kurumları :
Fatih Üniversitesi, İİBF1
Görüntülenme :
425
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak, muhasebe eğitiminde geleneksel yöntemlerle birlikte teknolojik imkanların kullanımı önem kazanmıştır. Teknoloji kullanımı, sadece eposta, bilgisayar uygulamaları ve paket programlar ile sınırlı değildir. Muhasebe öğretim üyeleri, üniversitelerinin hazırladıkları web alanlarını kullanarak veya kendi hazırladıkları akademik kişisel web sayfaları yolu ile ders ile ilgili materyallerini öğrencilerle paylaşabilmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’deki muhasebe öğretim üyelerinin akademik kişisel web sayfalarının muhasebe eğitiminde kullanımı bir örnek yardımı ile incelenecektir. Çalışmada, bir akademik web sayfasının içeriğinin nasıl olabileceği ortaya konulduktan sonra, Türkiye’deki muhasebe öğretim üyelerinin hazırladıkları sayfalardan örnekler verilecektir. Çalışmanın sonunda, bir örnek olarak yazarın web sayfası ve maliyet muhasebesi dersinin sayfaları tanıtılacak ve bu web sayfası ile ilgili yapılan bir anketin sonuçları özetlenecektir. Çalışma ayrıca, bir akademik web sayfasının, muhasebe öğreniminde öğrencilere nasıl faydalı olabileceği ile ilgili bazı önerileri içermektedir.

Özet İngilizce :

As a result of the technologic developments use of technology in accounting education beside the traditional methods has become more important in recent years. Technology usage is not limited with the e-mail, computer applications or software. Accounting educators may share the course documents by using their homepages which are published on university domains or on their own addresses. This study investigates the usage of academic homepages in accounting education by the Turkish accounting educators with a case study. In the study firstly how can an academic web page be is defined. Then some examples of academic web pages prepared by the Turkish accounting educators are analyzed. Finally author’s web page, the cost accounting pages, and the results of a survey about that web page will be summarized as an example. The study also includes some suggestions about how can an academic webpage be beneficial for students in accounting education.

Anahtar kelimeler :

,

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :