Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 46

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

2010 türk bütçe politikası

Yazar kurumları :
İstanbul Ticaret Üniversitesi, İİBF1
Görüntülenme :
369
DOI :
Özet Türkçe :

2010 merkezi yönetim bütçesi; harcamaların GSYH içindeki payını 2009 a göre 0.3 puan düşüren, kamu gelirleri payında ise % 22.7'den % 21.3'e 1.3 puanlık azalma öngören, kamu yatırımlarını nisbi olarak artıramayan hatta tersine azaltan, en büyük payı GSYH içinde % 5.6 ile sosyal güvenlik transferlerine ayıran, merkezi yönetim net vergi yükünün iyimser bir tahminle 0.6 puan artırarak % 18.8'e çıkacağını planlayan, vergi yükünün 2/3 ünü mal ve hizmet ve uluslararası ticaret vergileri ile finanse eden, vergi gelirlerini % 12 artacakmış gibi yüksek, özelleştirme gelirlerini 2009 gerçekleşmesini (2.044) 5.2 kat aşacak biçimde (10.649 milyon) aşırı iyimser olarak tahmin eden, maliye politikası kriteri olan faiz dışı fazlayı merkezi yönetim için 2008 gerçekleşmesi % 4.3 iken 2009 da çok düşük olan gerçekleşmesini (0.1) faiz dışı açık haline çevirerek % 0.6 olarak öngören, Maastricht kriterinin çok üstünde 2009 da % 5.5 olarak gerçekleşen bütçe açığının 0.6 puanlık düşüşle % 4.9 olacağını öngören bir bütçedir. Nisan 2010 başında açıklanacak olan ve muhtemelen negatif olarak gerçekleşecek 2009 büyüme hızı dikkate alındığında 2010 için gerçekçi sayılamayabilecek ve BM tahmininin bir buçuk katı % 3.5 büyüme hedefi ile faiz giderlerinde avantaj sağlanmaması halinde özellikle yüksek tutulan kamu finansman ve dolaylı vergi hedeflerinin tutturulamayacağı ve bütçe açığının artacağı olası görülmektedir.

Özet İngilizce :

2010 Turkish central government budget figures reduce the expenditure and revenue size by 0.3 (from the ratio of 28.2 to 27.9) and revenue size by 1.3 points (reducing the ratio from with 22.7 to 21.3) with respect to GDP. Estimations made on the grounds of lowering public investments (1.8) and the social security transfers (5.6) [biggest share of the budget share allocated) overestimating the overall tax burdens (18.8) [by considering tax revenues will rise 12 % and two third of the tax revenues sourced from indirect or consumption taxes] and privatization revenues [estimation made for 2010 5.2 times greater than the 2009 realization] as ratios to GDP and converting primary deficit [0.1 % of GDP for 2009] to surplus [0.6 % of GDP for 2010] to reduce budget deficit [5.5 % of GDP in GDP to the level of 4.9 % GDP in 2010 rather high level than Maastricht criteria ] are highly optimistic. It would be rather difficult to implement the budget estimations and possibly to have a larger budgetary deficit if the 2009 growth rate probably negative to be announced in April 2010 along with 2010 growth rate set considerably higher then UN estimate as of 3.5 % due to the reason of overestimated tax revenues particularly indirect ones.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :