Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 48

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

2. balkanlar ve ortadoğu ülkeleri denetim ve muhasebe tarihi konferansının ardından

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
498
DOI :
Özet Türkçe :

2. Balkanlar ve Ortadoğu Ülkeleri Denetim ve Muhasebe Tarihi Konferansı, 15-18 Eylül 2010 tarihleri arasında, Trakya Üniversitesi'nin önemli katkı ve destekleri ile İstanbul'da yapılmıştır. Konferansa 37 ülke delegesi katılmış, katılanlar sayısı 144'ü yurt dışından olmak üzere 471'i bulmuştur. Konferansta 89'u yurt dışından olmak üzere 185 bildiri tartışılmıştır. MUFAD'ın son yıllarda üç uluslararası aktivitesi olmuştur. Bunlardan ilki 2007 yılında Edirne'de yapılan Balkan Ülkeleri Muhasebe ve Denetim Konferansı (1.BMAC) dır. İkincisi 2008 yılında İstanbul'da yapılan 12. Dünya Muhasebe Tarihçileri Kongresi (12.WCAH) dir. Üçüncüsü de bu konferanstır. MUFAD, bu aktiviteler boyunca, Balkanlar ve Ortadoğu ülkelerinde ve batı ülkelerinde bir çok kurum ve akademisyenle işbirliği yapmıştır. Bu üç aktiviteye, Balkan ülkelerinin ilgisi giderek azalmıştır. Buna karşılık Ortadoğu ülkelerinin ilgisi giderek artış göstermiştir. Orta Asya ülkelerinden de giderek daha fazla katılım olduğu gözlenmiştir. Türkiye üniversitelerinde görev yapan öğretim üye ve yardımcıları tüm aktivitelerde geniş ölçüde yer almışlar ve bu uluslararası aktivitelere büyük destek vermişlerdir.

Özet İngilizce :

2. Balkans and Middle East Countries International Conference on Auditing and Accounting History was held in Istanbul between September 15-18, 2010 with the considerable assistance and support of the Trakya University. Total number of participants was 464. 37 of them were country representatives and total number of foreign participants was 144. Total number of the submitted papers was 185, and 80 of them were from foreign countries. MUFAD (AAFA) established three international activities in the recent years. First of them was the Balkan Countries Accounting and Auditing Conference (1.BMAC) held in Edirne in 2007. The second one was the 12. World Congresses of Accounting Historians held in Istanbul in 2008. This was the third one. Throughout these conferences Mufad (AAFA) cooperated with many corporations and academicians of the western countries, Balkans and the Middle East countries. The interest of the Balkan countries on these conferences is in a decline. On the other hand, it is observed that the interest of the Middle East countries is in an increase. We see another increase from the Central Asia countries as well. Turkish faculty members have participated and supported these international activities in a great extent.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :