Yıl 2006, Cilt: 40 Sayı : 1-2 Sayfalar 1 - 5 2012-06-06
TEMPOROMANDİBULAR RAHATSIZLIKLARIN TEŞHİSİNDE TEMPOROMANDİBULAR RAHATSIZLIKLAR / ARAŞTIRMA TEŞHİS KRİTERLERİNİN (TMR/ATK) KULLANIMI
Hanefi KURT,Emre MUMCU,Muzaffer ATEŞ
15 261

Öz Temporomandibular rahatsızlıkları n teşhisinde karşılaşılan cn önemli sorun alt sınıfların değerlendirilmesi için standardize kriterlerin bulunmamasıdır. Çiğneme kasları ve temporomandibular eklemin en sık karşılaşılan rahatsızlıklarının teşhisi için standart kriterleri oluşturmak amacıyla Temporomandibular Rahatsızlıklar Araştırma Teşhis Kriterleri (TMR/ATK) hazırlanmıştır. TMR/ATK geçmişte kullanılan sistemlerin üzerine kurulmuş olmakla birlikte gücünü uzun süreli epidemiolojik çalışmalardan almaktadır. TMR/ATK iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm temporomandibular rahatsızlıkların belirti ve fiziksel semptomlarını içerir, ikinci bölüm ise temporomandibular rahatsızlıklarla ilgili psikososyal faktörleri içerir. 1992 yılından günümüze kadar TMR/ATK'nin geçerliliği ve güvenilirliği ile ilgili bir çok araştırma yapılmıştır. Bu makalede TMR/ATK'nin klinik kullanımı, geçerliliği ve güvenilirliği konusunda yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 6 Haziran 2012
Bölüm Derlemeler / Reviews
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 6 Haziran 2012


Makalenin Yazarları
Hanefi KURT
Emre MUMCU
Muzaffer ATEŞ