Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’deki muhasebe sisteminin gelişiminin kurumsal teori

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi İİBF1
Görüntülenme :
426
DOI :
Özet Türkçe :

Hopwood'a (2007) göre muhasebe, bugün pratikte olduğu kadar politika oluşturmada da etkin duruma geçmiş bir alandır. Böylelikle muhasebe hem bir kurumsal alanı ifade edip kendi içerisinde bir dönüşüm süreci oluşturmakta, hem de bu dönüşüm sürecinden doğrudan etkilenen örgütlerin bu kurumsal alan içerisinde şekillenmelerine imkan tanımaktadır. Bu nedenle muhasebe sisteminin gelişiminin, kurumsal teori çerçevesinde açıklanması mümkün olabilmektedir. Bu çalışmada, kurumsal teoriye ulusal muhasebe sistemindeki gelişimin ya da dönüşümün açıklanması açısından başvurulmakta ve başlangıçta makro boyutlarda, arkasından da uluslararası boyutlarda yaşanan sürecin örgütler üzerindeki yansımaları değerlendirilmektedir.

Özet İngilizce :

According to Hopwood (2007), accounting has been an effective field in making policy as well as in practicing. So accounting means both an institutional field included a conversion process in itself and gives permission to shape organisations which are affected from this process directly, in its institutional field. For this reason it can be possible to explain the development of accounting systems in the context of institutional theory. In this study, it is referred to institutional theory for explaining the development or transforming of national accounting systems and is evaluated the reflections of this process in organisations which is initially in macro level and then in international level.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :