Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de katılım bankacılığının bankacılık sektöründeki yeri ve finansal istikrara katkısı

Yazar kurumları :
Beykent Üniversitesi - İİBF1, Namık Kemal Üniversitesi - İİBF2
Görüntülenme :
733
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye'de katılım bankalarının bankacılık sektörü içindeki durumunu inceleyen bu çalışma, katılım bankacılığının sektör içindeki payı ve finansal istikrara performans göstergeleri bakımından katkılarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışma ile, Türkiye'de bankacılık sektörü geneli ile İslami esaslara göre kurulduklarını ileri süren katılım bankalarının son yıllardaki bazı göstergeleri karşılaştırılarak, katılım bankalarının finansal piyasaların istikrarına etkileri incelenmektedir. Katılım bankalarının özellikle son yıllardaki performansının; aktif, öz kaynak, şube ve personel gelişimleri ile karlılık durumu vb. göstergeler açısından finansal istikrara sürdürülebilir katkıları değerlendirilerek bu konuda çeşitli öneriler getirilmektedir.

Özet İngilizce :

This study, which examines the position of the participation banks in the banking sector in Turkey, aims to state the share of participation banking in the sector and their contribution to the financial stability by the performance indicators. Some recent indicators of the banking sector as a whole and the participation banks that alleges themselves to be established according to Islamic rules, are compared in the study and the effects of participation banks on the stability of financial markets in Turkey are analysed as well. The sustainable contributions of the participation banks on financial stability are assessed by their performance, particularly in the recent years, according to the indicators such as asset, equity, branch, and personnel growth; and profitability etc. and various suggestions are given on the issue.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :