Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tarih eğitimi ve muhasebe tarihi eğitimi

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi1
Görüntülenme :
405
DOI :
Özet Türkçe :

Muhasebe tarihi eğitimi, başta tarih eğitimi olmak üzere, iktisat tarihi, ticaret tarihi, mali tarih ve işletme tarihi ile etkileşim içindedir. Bunlardan ilki ile ilişkisi, muhasebe tarihinin bir tarih türü olmasından kaynaklanmaktadır. Ötekiler ile ilişkisi ise, muhasebenin bu disiplinlere hizmet vermesine dayanmaktadır. Yapılan muhasebe tarihi eğitimi deneyiminden, muhasebe araştırmalarının başladığı bir ülkede muhasebe tarihi eğitimine geçilebileceği, eğitimde muhasebe eserlerine öncelik verilmesi gerektiği, sonra arşiv çalışmalarına başlanabileceği anlaşılmaktadır. Çalışmalarda yine önceliğin kaynak bulgularının aktarılmasında olduğu; karşılaştırmalar, testler, değerlendirmeler, kuramsal çalışmaların daha sonra başlayabileceği görülmektedir. Ulusal kaynakların incelenmesine öncelik verilmesinin muhasebe eğitiminde özendirme niteliği taşıdığı da anlaşılmaktadır. Tarih ve muhasebe tarihinde zaman, mekan ve kaynak (belgeleme) boyutlarının incelenmesinde ise, bunlardan ilk ikisinin her iki bilim dalında farklı olduğu, üçüncüsünün ise aynı anlayış çerçevesinde ele alınabileceği görülmektedir. Bu boyutların incelenmesinin ve ders programlarına çeşitli şekillerde alınmasının muhasebe tarihi eğitimini zenginleştireceği sonucuna varılmaktadır.

Özet İngilizce :

Accounting history education interacts with the historical disciplines of economy, commerce, finance and administration. Accounting serves these disciplines; that's why they are related. Also, because that accounting history education is a type of history, it mainly interacts with the history education. According to accounting history education experiences, in a country where accounting researches take place, there can be accounting history education. In that country, accounting studies have to be the priority, afterwards archival studies can take place. Again, conveying the information on findings is the priority. It is seen that comparisons, tests, evaluations and theoretical studies can begin afterwards. It is also understood that examination of national resources has a prioritized nature in respect of accounting education. There are two important aspects. Observation of time and place is different in history and accounting history. On the other hand, observation of source (documentation) is undertaken with the same understanding within history and accounting history. The findings tell us that examination of those aspects and putting them into course schedules in different ways will eventually enrich accounting history education.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :