Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kutadgu bilig’de muhasebe, ticari hayat ve etik ile ilgili beyitler ve güncel yorumu

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi İİBF1, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
488
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, yazıldığı yıllarda devlet işleyişine önemli etkileri olan Yusuf Has Hacib'in "Kutadgu Bilig" adlı eseri, muhasebe gözüyle ele alınmıştır. Muhasebe işlerini, kayıt düzenini, ticaret hayatı ve meslek ahlakını ilgilendiren beyitler seçilerek bu beyitlerde geçen belli başlı finansal terim ve sözcüklerin günümüz Türkçe'sindeki karşılıkları, anlamları ve açıklamaları incelenmiştir. Beyitlerde muhasebe kavram ve ilkeleriyle, muhasebe iş ve işlemleriyle ilişkili önemli bazı finansal terim ve sözcüklerin kullanıldığı saptanmıştır. Ayrıca muhasebecinin taşıması gereken ahlaki ve kişisel özellikler ile sahip olması gereken mesleki bilgi ve donanımın yoğun biçimde işlendiği görülmüştür. Sonuçta "Kutadgu Bilig" adlı eserin yalnızca din, siyaset, iktisat tarihi açısından değil muhasebe tarihi açısından da büyük bir değer ve öneme sahip olduğu söylenebilir.

Özet İngilizce :

In this study, Kutadgu Bilig which written by Yusuf Has Hacib, is discussed with a view of accounting. Present Turkish descriptions and explanations of certain financial terms and words are investigated by being selected couplets concerning accounting works, recording system and trade. It is determined that some important financial terms and words associated with the accounting concepts and principles were used in couplets. Necessary moral and personal characteristics for accountants and professional knowledge and facilities which they should have were extensively mentioned in couplets. Eventually, Kutadgu Bilig not only in terms of religion, politics, economy history but also have a very important role in terms of accounting history.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :