Yıl 2011, Cilt: 45 Sayı : 3 Sayfalar 23 - 28 2013-08-26
SÜREKLİ KESİCİ VE KÜÇÜK AZI DİŞLERİNDE GÖRÜLEN DENTAL ANOMALİLER
Melis ARAZ,Yeliz GÜVEN,Elif BOZDOĞAN,Açelya AKTAŞ,Oya AKTÖREN
19 261

Öz Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı kliniğine başvuran çocuklarda dental anomali görülme sıklığının ve karakteristik özelliklerinin değerlendirilmesi amacı ile gerçekleştirildi. Pedodonti Anabilim Dalı'na Eylül 2010-Ocak 2011 tarihleri arasında başvuran 7-13 yaşları arasındaki 1039 hasta sürekli kesici ve küçük azı dişlerinde görülen dental anomali varlığı açısından değerlendirildi. Dişler, süpernümerer dişler, diş eksikliği, talon tüberkülü, mikrodonti, makrodonti, odontoma varlığı açısından klinik ve radyografik olarak incelendi. Elde edilen bulgular yaş, lokalizasyon, sayı ve morfolojilerine göre yüzde oranlarında değerlendirildi; verilerin istatistiksel olarak analizinde ki kare testi kullanıldı. Çocukların %4,33'ünde supernumerer diş, %6,44'ünde diş eksikliği, %2,02'sinde talon tüberkülü, %0,38'inde mikrodonti, %0,19'unda makrodonti ve %0,19'unda odontoma saptandı. Diş eksikliği, talon tüberkülü, mikrodonti, makrodonti ve odontoma olgularında kızlarla erkekler arasında anlamlı farklılıklar görülmedi (p > 0,05); supernumerer dişlerin ise en fazla erkeklerde olduğu gözlendi. (p < 0,05). Talon tüberkülü sıklıkla bilateral olarak görüldü (p < 0,05). Diş eksikliği sırasıyla en çok alt ikinci küçük azı dişinde (%55,2), üst ikinci küçük azı dişinde (%31,3) ve üst yan kesici dişinde (%28,4) gözlendi. En sık görülen süpernumerer diş meziodens (%64,4) olarak bulundu. Elde edilen bulgular, çocuklarda dental anomalilerin erken teşhisinin tedavi planlamasındaki önemini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler

Dental anomali, görülme sıklığı
Küçükçeşmen C, Küçükçeşmen Ç. "Konik Diş Anomalisi" bulunan üç farklı olgunun, kompozit veneer restorasyonlarla estetik ve fonksiyel tedavisi. Ankara Üniv. Diş Hek. Fak. Derg, 2005; 32 (3): 215-21.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 26 Ağustos 2013
Bölüm Araştırmalar / Original Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Ağustos 2013


Makalenin Yazarları
Melis ARAZ
Yeliz GÜVEN
Elif BOZDOĞAN
Açelya AKTAŞ
Oya AKTÖREN