Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhafazakâr Düşünce Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde karşılaşılan sorunlar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi1
Görüntülenme :
426
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde karşılaşılan sorunları, öğretmenlerin görüşlerine dayalı olarak belirlemek ve bu sorunların giderilmesine yönelik öneriler ortaya koymaktır. Araştırma, yabancılara Türkçe öğreten öğretmenler ile yürütülmüştür. Araştırmada betimsel model kullanılmıştır. Araştırmaya ilişkin veriler nitel araştırma yöntemiyle toplanmıştır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde karşılaşılan sorunları ve bu sorunların giderilmesine yönelik önerileri ortaya koymak için öğretmenlerle yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yapılan gö-rüşmelerden elde edilen veriler betimsel analiz ve içerik analizi tekniği ile incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde karşılaşılan sorunlar belirlenerek bu sorunların giderilmesine yönelik öneriler ortaya konmuştur.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :