Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhafazakâr Düşünce Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 37

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tarık buğra’nın romanlarında muhafazakârlığın izdüşümleri

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi1, Sosyoloji Bölümü. 2
Görüntülenme :
431
DOI :
Özet Türkçe :

Tarık Buğra Türk Edebiyatındaki yeri kadar Türk muhafazakârlığı içindeki yeriyle de önemli düşünce adamlarından birisidir. Düşünce adamı olarak Tarık Buğra, edebiyatçı olarak çizdiği portreden çok da farklı bir çizgide de­ğildir. Bu nedenle Buğra’nın eserleri üzerinde yapılacak çalışmalar onun dü­şünce dünyasını ortaya koymak için önemli fırsatlardır. Bu çalışma, Buğra’nın romanlarına muhafazakâr düşüncenin ne şekilde ve ne ölçüde yansıdığını ortaya koymaya çalışmaktadır. Yazarın seçilen altı romanı üze­rinde yürütülen çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Analizin sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla romanların yazıldığı ve romanların konu edindiği dönemin sosyal ve politik şartları da göz önünde bulundu­rulmuş-tur. Böylece Buğra’nın zihin dünyasında önemli bir yere sahip olan muhafazakâr çizginin sosyo-politik şartlara göre gerçekleşen değişimi ro­manları aracılığıyla tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :