Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhafazakâr Düşünce Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 37

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Muhafazakâr bir düşünür olarak sabri ülgener’de iktisadî zihniyet

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
521
DOI :
Özet Türkçe :

Osmanlı Devleti'nin son yıllarına tanıklık etmiş olan ve ailesi nedeniyle hem Batılı değerler ekseninde eğitim alan hem de geleneksel değerlere vakıf ola­cağı bir çevrede yetişen Ülgener Türk Düşünce tarihinin önemli isimle­rin­dendir. Ahlâk, zihniyet ve İslâm iktisat siyaseti sorunlarıyla yakından il­gile­nen Ülgener eserlerinde toplumsal dönüşüm ve iktisadî gelişme süre­cinde maddi unsurların yanı sıra manevi-kültürel unsurların rolüne vurgu yapmıştır. Türkiye neden kapitalizme geçemedi sorusuna cevap arayan Ülgener eserlerinde iktisadî zihniyet ve iktisadî ahlak ayrımı yapmış ve ikti­sadî zih­niyetin kökenlerini din faktörü üzerinde durarak araştırmıştır. Araş­tırmala­rında Max Weber'in yöntemini kullanan ancak Weber'in İslam hak­kındaki görüşleriyle hemfikir olmayan Ülgener’e göre Weber'in hareketsiz İslam tablosu, gerçeği yansıtmamaktadır. Ülgener, İslam dünyasının geride kalı­şını "ortaçağlaşma" sürecinde görmektedir. Bu süreci hazırlayan maddî te­meller, dünya ticaret yollarının değişmesinde yatmaktadır. Ülgener'e göre iktisadî gelişme, her yerde ve her toplumda iktisadî olmayan, dinî, estetik, kültürel ve sosyal değerler gibi unsurlarla ilişkilidir. Dünyada ve 1960'dan sonra da Türkiye'de yaygınlaşan izmler, ideolojiler ve sistemler tartışmasıyla yakından ilgilenen Ülgener Türk muhafazakârlığına iktisat ve ahlak gibi alanlarda yaptığı çalışmalarla etki etmiştir.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :