KADİM ŞEHRİ SOKAĞIYLA ANLATMAK

Öz Yedi adı var şehrimin. İlk evvel Milattan önce 1300’lü yıllarda Asur Kralı Adad Nirari’den kalma bir kılıç kabzası üzerinde rastlanmış adına; Amid’miş şehrin adı. Doğru Süryanileri Omid demişler, “Kurtulmuş” anlamına geliyormuş. Sonra Milattan önce 60’lı yıllarda Ermeniler 1. Dikran Krallığını kurmuşlar ve şehrin adını da Dikranagerd koymuşlar. Sonra Roma‐Bizans dönemlerinde 600 yıl kadar Amida olmuş şehrin adı. Milattan Sonra 639 senesinde İslam orduları şehri ele geçirince şehri zapt eden Arap liderin Bekr Bin Vail olan adına izafeten Diyar‐ı Bekr olmuş şehrin adı. Binüçyüz sene telaffuzla Diyarbekir olarak nam salan şehir, Kürt halkının siyasal jargonunda Amed adına layık görülmüş. Ve 1937 senesinde de genç cumhuriyet isim değiştirme politikalarıyla şehri Diyarbakır yapmış. 34 Uygarlık geçmiş şehrin şeceresinden, Hurri‐ Mitanilerle başlayan süreç çok katmanlı ve saklı bir şehir kimliğiyle Osmanoğullarından bugüne devşirilmiş. Etrafı 5,5 kilometre uzunluğunda kalkan balığı görüntüsünde dört yöne açılan dört kapısı ve 82 burcuyla her gün hayata yeniden merhaba diyen bir şehir olmuş şehri kadim.
Anahtar Kelimeler:

Kadim Şehir, Şeyhmus DİKER

Kaynakça

Şeyhmus DİKER, "KADİM ŞEHRİ SOKAĞIYLA ANLATMAK", Muhafazakar Düşünce Dergisi, Sayı: 23, Yıl: 6, 2010.