Yıl 2012, Cilt: 46 Sayı : 2 Sayfalar 74 - 82 2012-09-04
ORAL İMPLANTOLOJİDE ESTETİK PROBLEMLERİN SERT ve YUMUŞAK DOKU GREFTLERİYLE ÇÖZÜLMESİ
Nevin BÜYÜKAKYÜZ,Murat ÖZTÜRK
15 261

Öz Dental implant uygulamaları cerrahi ve protetik safhaları içinde barındıran komplike bir tedav i yöntemidir. Cerrahi uygulama sırasında ve sonrasında meydana gelebilecek komplikasyonlar yüksek morbidite riski oluşturabilmektedir. Geç dönem komplikasyonlar içinde sınıflandırılan estetik problemler, implant tedavisi sonucunda sıklıkla meydana gelebilen, tedavi başarısında ve hasta memnuniyetinde azalmaya neden olan bir sorundur. Dental implantlarda ortaya çıkabilecek olan estetik problemlerin çözümünde sert ve yumuşak doku greftleri kullanılabilmektedir. Sert doku greftlemede, otogreft, allogreft, xenogreft, alloplastik materyaller ve yönlendirilmiş kemik rejenerasyonundan yararlanılmaktadır. Yumuşak doku greftlemede ise; otojen greft materyalleri ile beraber allogreftlerden de yararlanılmaktadır. Sonuç olarak ileride meydana gelebilecek estetik problemlerin önlenmesinde, protetik yükleme yapılmadan yumuşak ve sert doku greftleriyle yapılacak olan müdahalelerin olumlu sonuçlar verdiği görülmüştür. Dental implantlarda estetik başarının sağlanabilmesi için operasyon öncesi doğru tanı, planlama, uygun cerrahi teknik ve hasta takibinin önemli olduğu unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler

Dental implantlar, greft, estetik problemler
Çetiner S, Zor F. Dental implantolo­
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 4 Eylül 2012
Bölüm Derlemeler / Reviews
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 4 Eylül 2012


Makalenin Yazarları
Nevin BÜYÜKAKYÜZ
Murat ÖZTÜRK