Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kosova’da çağdaş türk çocuk edebiyati

Yazar kurumları :
Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fak., Türkçe Öğretmenliği Bölümü1
Görüntülenme :
578
DOI :
Özet Türkçe :

Türk edebiyatı beslendiği kaynaklar bakımından geniş bir coğrafyaya yayılır. Edebiyat tarihimiz irdelenecek olursa, Kosova'daki çağdaş Türk çocuk edebiyatı tarihsel açıdan Türk edebiyatında bir geleneğin devamı niteliğinde olduğu görülür. Sosyal dalgalanmaların etkisiyle birçok değişimin yaşandığı Balkanlar, çok kültürlü yapısıyla ve getirdiği yeniliklerle Türk edebiyatı için güçlü bir kaynak olmuştur. Edebiyat alanında yapılan çalışmalar incelendiğinde, en az Türkiye'deki kadar üzerinde durulması gereken Türkiye dışında gelişen Türk edebiyatlarının da varlığı ve taşıdığı önem ortaya çıkmaktadır. Özellikle de günümüzde Balkanlar'da Türk edebiyatı denilince ilk akla gelen Türk çocuk edebiyatı alanındaki çalışmaların Türkiye tarafından takip edilerek desteklenmesinin gerekliliği vurgulanmakta ve ilgi talep edilmektedir. Bu beklenti ve taleplerin doğru değerlendirilebilmesi için, bu alanın irdelenmesi ve çözümlenmesi gerekir. Bu sebeple bir başlangıç noktası belirlenerek kaynaklara ve eserlere ışık tutulmalıdır. Balkan ülkeleri arasında Kosova Türkiye'yi yakından ilgilendirmektedir. Balkanlar'ın kapılarını Osmanlı ordusuna açarak sınırlarına ilk dâhil olan Kosova'da bugün de çok sayıda Türk yaşamaktadır. Bu nedenle Kosova'daki sosyo-kültürel hadiseler Türkiye'yi, Türk milletini yakından ilgilendirmektedir. Bu araştırmada; kaynak taraması yöntemi kullanılarak, Balkanlar'da gelişen Türk edebiyatının çağdaş Kosova Türk çocuk edebiyatı kapsamındaki gelişmelerine, bu alanda yapılan çalışmalara ve eserlere yer verilmiştir.

Özet İngilizce :

Turkish literature is fed over a wide geography in terms of resources. If the history of literature will be examined in the Balkans appear from a historical perspective that is a continuation of a tradition in Turkish literature. Experienced many changes in the social impact of fluctuations in the Balkans, with its multicultural structureand has been a powerful resource for on going in novation in the Turkish literature. Studies in the field of literature are examined, at least until Turkey out of Turkey need to focus on the importance of developing andemerging presence in the Turkish literature. The first that comes to mind today, especially in the Balkans, known in Turkish literature in the field of Turkish children's literature emphasized then ecessity of supporting studies were followed by Turkey andattention is required. This is the correct evaluation of the expectations and demands, this field must be examined and resolved. For this reason, the light should be a starting point in determining the resource sandartifacts. Turkey is closely related to Kosovo in the Balkan countries. Opening its door stothelimits of the Ottoman Army in the Balkans today, a large number of Turks in Kosovo, which included the first. For this reason, what is happening in Kosovo, Turkey, the Turkish nation is closely related. In this study; resource survey of the contemporary Turkish literature, that developed in the Balkans, using the method of the Kosovo Turkish children's literature with in the scope of the present work was made in this area and works

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :