Yıl 2012, Cilt: 46 Sayı : 1 Sayfalar 17 - 23 2012-07-26
KOMPOZİT TABAKALARININ ART ARDA VE ZAMAN ARALIĞI İLE BAĞLAYICI KULLANILARAK YERLEŞTİRİLMESİNİN MAKAS DAYANIMI ÜZERİNE ETKİSİ (IN VITRO ARAŞTIRMA)
Murat TİRYAKİ,Fatma KORAY,Ahmet GÜLER,Ayşenur UZUN
17 261

Öz Amaç: Kompozit restorasyon yapımında iki kompozit tabakasının yerleştirilmesi arasında zamanın uzadığı durumlarla karşılaşılmaktadır. Çalışmamızda kompozit tabakaları arasına asit ve bağlayıcı uygulaması ve tabakaların yerleştirilmesinde zaman aralığını değişken tutulmasının kompozitin makas kuvvetlerine dayanımı üzerine etkisi araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmada standart ölçülerde hazırlanan silikon kalıplara dökülerek elde edilen akrilik bloklarda bulunan özel hazırlanmış kalıplara kompozit materyal (PrimeDent, USA) yerleştirildi. Diğer tabaka kompozitin yerleştirilmesinde Ultradent (USA) firmasının bağlantı aparatından yararlanılmıştır. Deney örneklerinin makas dayanımları, Instron test cihazında ölçüldü. Elde edilen veriler karşılaştırmalı olarak değerlendirildi Bulgular: Çalışmada makas kuvvetlerine dayananım en yüksek Grup 2'de bulunmuştur (18,6 MPa)(p < 0.00l) ve en düşük değer Grup 3'te (6,8 MPa)(p < 0.001)bulunmuştur. Grup 4 ile Grup l(kontrol) arasında ve Grup 5 arasında makas kuvvetlerine dayanım açısından anlamlı bir fark tespit edilememiştir ( p> 0.05). Sonuç: İki kompozit tabakasının art arda veya 15 dakika zaman aralığı ile yerleştirilmesinde bağlayıcı uygulanması dişin makas kuvvetlerine dayanımını arttırmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Kompozit, makas dayanımı, bağlayıcı sistemler, asit-etching
Leinfelder KF. Composite resins. Dent Clin North Am, 2000; 29: 359-71.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 26 Temmuz 2012
Bölüm Araştırmalar / Original Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Temmuz 2012


Makalenin Yazarları
Murat TİRYAKİ
Fatma KORAY
Ahmet GÜLER
Ayşenur UZUN