ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE VELİLERİN ORTAOKUL DÜZEYİNDE VERİLEN GÜNLÜK ÖDEVLER HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Öz Bu araştırmanın amacı ortaokul düzeyinde verilen günlük ödevler hakkındaki öğrenci, veli ve öğretmen görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma
Anahtar Kelimeler:

Ödev, ortaokul düzeyi, veli

Kaynakça

Cooper, H. (1989). Synthesis of Research on Homework. Educational Leadership, 47(3), 85-91.

Cooper, H., ed. (2004). Homework /. Symposium, 43(3), 174–245.

Deveci, İ, Çepni, S., ve Önder, I. (2013). Parents’ views regarding homeworks given in science courses. Journal of Baltic Science Education, 12(4), 497–508.

Ersoy, A. ve Anagün, Ş. (2009). Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersi Ödev Sürecine İlişkin Görüşleri. (Turkish). Elementary Teachers’ Views About Homework Process In Science and Technology Course. (English), 3(1), 58–79.

Galloway, M., Conner, J. ve Pope, D. (2013). Nonacademic effects of homework in privileged, high-performing high schools. Journal of Experimental Education, 81(4), 490–510.

Grodner, A. ve Rupp, N. (2013). The role of homework in student learning outcomes: Evidence from a field experiment. Journal of Economic Education, 44(2), 93–109.

Hong, E., Wan, M. ve Peng, Y. (2011). Discrepancies between Students’ and Teachers’ Perceptions of Homework. Journal of Advanced Academics, 22(2), 280–308.

Maltese, A. V., Tai, R. H. ve Fan, X. (2012). When is Homework Worth the Time?: Evaluating the Association Between Homework and Achievement in High School Science and Math. The High School Journal, (1), 52.

MEB. (1989). Ortaokul Ve Orta Öğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim Ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik. http://mevzuat.meb.gov.tr/

MEB. (2003). İlköğretim Kurumları Yönetmeliği.

MEB. (2013). Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği. http://mevzuat.meb.gov.tr/

Metropolitan Life Insurance Co. (2007). MetLife Survey of the American Teacher: The Homework Experience. A Survey of Students, Teachers and Parents. MetLife, Inc.

Murillo, F. J. ve Martinez-Garrido, C. (2014). Homework and primary-school students’ academic achievement in Latin America. International Review of Education. doi:10.1007/s11159-014- 9440-2.

Núñez, J. C., Suárez, N., Cerezo, R., González-Pienda, J., Rosário, P., Mourão, R. ve Valle, A. (2013). Homework and academic achievement across Spanish Compulsory Education. Educational Psychology, 0(0), 1–21.

Rønning, M. (2011). Who benefits from homework assignments? Economics of Education Review, 30(1), 55–64.

Senemoğlu, N. (2013). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim .Ankara: Yargı Yayınevi. Suskind, D. (2012). What students would do if they did not do their Homework. Phi Delta Kappan, 94(1), 52–55.

Tas, Y., Vural, S. S., ve Oztekin, C. (2014). A study of science teachers’ homework practices. Research in Education,

Veda Yar Yıldırım 224 Millî Eğitim Sayı 220 Güz/2018

Trautwein, U. (2007). The Homework-Achievement Relation Reconsidered: Differentiating Homework Time, Homework Frequency, and Homework Effort. Learning and Instruction, 17(3), 372–388.

Tuckman, B. W. (1992). Does the length of assignment or the nature of grading practices influence the amount of homework students are motivated to produce? The Journal of General Education, 41, 190–199.

Xu, J. (2007). Middle-School Homework Management: More than just gender and family involvement. Educational Psychology, 27(2), 173–189.

Xu, J. ve Yuan, R. (2003). Doing homework: Listening to students,’ parents,’ and teachers’ voices in one urban middle school community. School Community Journal, 13(2), 25–44.

Yıldırım, A., Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin

28529 14665

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

OKUL MÜDÜRLERİ İLE ÖĞRETMENLERİN ALGILARINA GÖRE İLK VE ORTAOKULLARDA VELİ BASKISI: NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Bahriye ŞENARAS, Şahin ÇETİN

ÖĞRETMEN ADAYLARININ GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Ersin KARADEMİR, Mustafa Zafer BALBAĞ, Fatih ÇEMREK

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİYLE ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEPRESYON DURUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

Şirin ÇETİN, Serdar ARCAGÖK

ÖĞRETMEN SINIF LİDERLİĞİ ÖLÇEĞİ ÖĞRETMEN FORMU GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Esra KARABAĞ KÖSE

ÖĞRETMENLERİN OKURYAZARLIK ÖĞRETİMİ ÖZYETERLİLİK ALGISI ÖLÇEĞİ TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Halit KARATAY, Fatih DESTEBAŞI, Kadir Vefa TEZEL, Sami PEKTAŞ

ÜSTÜN ZEKÂLI ÖĞRENCİLERİN FEN BİLİMLERİNDE MOTİVASYONEL İNANÇLARI VE YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

Ahmet KURNAZ, Canan ŞENTÜRK BARIŞIK

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLİĞİ SEÇMEYE YÖNELİK MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ

Derya ÇELİK, Gönül GÜNEŞ, Osman BİRGİN, Zeynep Medine ÖZMEN, Serhat AYDIN, Ramazan GÜRBÜZ, Duygu ARABACI, Gökay AÇIKYILDIZ, Kadir GÜRSOY, Mustafa GÜLER

ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE VELİLERİN ORTAOKUL DÜZEYİNDE VERİLEN GÜNLÜK ÖDEVLER HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Veda YAR YILDIRIM

ÜSTÜN ZEKÂLI ÇOCUĞU OLAN EBEVEYNLERİN FARKINDALIKLARI: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Nüket AFAT, Ayça KÖKSAL KONİK

ÖĞRENCİLERİN GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMLERİNE DÖNÜK TUTUMLARI

Firdevs BAYRAK BAYAT, Raif KALYONCU