İLKÖĞRETİM 4-8. SINIF (10-14 YAŞ)ÖĞRENCİLERİNİN TELEVİZYON İZLEME PROFİLİ*

Bu araştırma, ilköğretim 4-8. sınıflardaki çocukların televizyon izleme profilini ortaya çıkarmayı hedeflemiştir. Araştırma bir devlet okulunda 442 öğrenciyle yapılmıştır. Çocukların televizyon izleme profilini ortaya çıkarmak amacıyla 44 soruluk bir anket uygulanmıştır. Evlerde genelde birden fazla (1,7) televizyon bulunduğu ve bunun genellikle ailenin ortak yaşam alanı olan oturma odasında izlendiği saptanmış- tır. Televizyon en çok 17:00-20:00 saatleri arasında izlenmektedir. Hafta içi ve hafta sonu bu saatlerde anne ve babanın genellikle evde oldukları düşünülürse, öğrencilerin büyük çoğunluğunun televizyonu bir aile etkinliği olarak izledikleri görülecektedir. İzlenen programlar ve televizyonun evdeki konumu öğrencilerin televizyon izleme profillerinin büyük oranda aileyi de yansıttığını göstermektedir. Öğrencilerin üçte birine yakını (%29,9) televizyon bağımlısı, yaklaşık yarısı da günde üç (3) saat veya daha fazla televizyon izlemektedir. Öğrencilerin izlemeleri gerektiğini düşündükleri ile izledikleri programlar büyük oranda farklıdır.

TELEVISION WATCHING PROFILE OF ELEMENTARYSCHOOL (10-14 YEAR OLD) CHILDREN

Aim of the study is to describe 10-14 years old students’ television watching profile. A survey which consists of 44 questions was applied to 442 students in a state school to find out their television watching profile. At homes children generally have more than one (1,7) television, and families usually use living room for watching. Children mostly watch television at 5 pm to 8 pm. So we conclude that in those hours their parents are at home and children watch television with them. By this data we believe that watching television is a family event and so children’s television watching profile also reflecting families’ profile. Almost one of third (%29,9) of children addicted to television while half of children watch three hours a day. There is a big difference according to children, between what they watch and what they should do