ANAOKULU ÇAĞI ÇOCUKLARI OLAN ANNE-BABALARIN KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER

Öz Günümüz Türk eğitim sisteminde anne-baba eğitimi önemli bir yer tutmaktadır. Anne-babaların eğitimlerini daha verimli ve etkin bir hale getirmekiçin çalışmalar ve araştırmalar sürmektedir. Anaokulu çağı, anne-baba ve hattayakın aile fertleri için zorlu bir dönem olabilmektedir. Anne ve babalar, çocuklarıyla ilgili karşılaştıkları güçlüklerle nasıl başa çıkacakları konusunda yönlendirme ve profesyonel bir yardım arayışı içine girmektedir. Bu çalışmanın amacı,anne ve babaların anaokuluna devam eden çocuklarıyla ilgili hangi konulardazorlandıklarını tespit etmektir. Bu çalışmaya Kütahya il merkezi ve ilçelerinde,çocuklarını özel veya devlet bağımsız anaokuluna gönderen 130 ebeveyn katılmıştır. Açık-kapalı uçlu sorulardan oluşan Anaokulu Çocuğu Sorunları anketinin ve toplu-bireysel görüşme tekniklerinin kullanıldığı bu çalışmanın sonucunda anne ve babaların çocuk eğitimi ve gelişimi alanında hangi konular hakkında bilgilenmek istedikleri ve çocuklarıyla yaşadıkları en büyük sıkıntılarınne olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada, araştırmanın sonuçları ve bulgularıdetaylı bir şekilde, ailelerin genel ve özel problemlerini kapsayacak şekilde tartışılmıştır. Ayrıca üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri gibi kamuya açıkbirimlerinde anne babalara yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi önerilmiştir