Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mevzuat Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 15 , Sayı 172

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yerel halkın üniversite ve üniversite öğrencilerine bakış açısı: balıkesir örneği

Yazar kurumları :
Kurum belirtilmemiş1
Görüntülenme :
562
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşen dünyamızda bütün sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün karşılanması oldukça önemlidir. Üniversiteler bu ihtiyacın karşılanmasının yanı sıra, ekonomik, sosyal ve politik sorunların çözümüne katkı sağlayan en önemli kurumlardır.  Medeniyetin ve kültürün gelişmesini sağlarlar. Böylece toplumdaki bireylerin dünyaya bakış açısı evrensel değerler doğrultusunda kolaylıkla değişebilmektedir. Ayrıca, üniversiteler araştırma, buluş ve teknolojide liderlik yapan kurumlardır. Üniversitelerin misyonlarını ve işlevlerini yerine getirebilmeleri için toplumun bütün kesimleri ile iyi ilişkiler kurması gerekir. Üniversitelerin toplumla kaynaşması ve bütünleşmesi, toplumsal faydayı arttıracak ve böylece, evrensel misyonlarına daha kolay ulaşabileceklerdir.

Özet İngilizce :

In our global world, qualified workforce for all industries is important. Universities play a crucial role for that purposes and they also play effective role for solving economic, social and political problems. They reinforce civilization and cultural enrichment. Thus, individuals in the society can easly change their world opinions through universal values.  Furtermore, universities is the leader instituations for reseach, invention and technology. In order to performing their misions and tasks, universities need to have good relations with all parts of society. The more closer relation with society will be increase social benefits of universities and thus, they can easly reach their universal missions.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :